Dünya

Halil Kartal’ın mal varlığına tedbir kararı konulmayacak mı?

Kartal’ın haksız ve yasa dışı kazanç sağlama eğilimi olabileceğine yönelik iddialar göz önünde bulundurulduğunda, Halil Kartal dava sonucunda, yangında oluşan büyük zarara ziyan karşılık Mahkeme emri ile verilmesi muhtemel cezayı ödemekten kaçınabilir mi? O halde Savcılığın Halil Kartal’ın mal varlığına tedbir kararı alması gerekmiyor mu? Tutuksuz yargılanacak birinin üzerindeki mal ve mülkleri elden çıkarmayacağına kim güvence verebilir? Savcılık Mahkeme’den Halil Kartal’ın mal varlığını devretmemesi veya satmaması için ara emri talep etti mi ya da edecek mi?

İhmalkârlık sonucu yangına sebep olmakla suçlanarak, 20 bin dönüme yakın arazinin yanmasına neden olduğu ileri sürülen Halil Kartal’ın bugün görülen teminat duruşmasında davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50'şer bin TL kefaleti ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi. 

Savcılık Halil Kartal’ı "İhmalkârlık sonucu yangına sebep olmak”, “Ormanlardaki bir araziyi temizlemek ve/veya sürmek”, “Yetkili makamdan ruhsat almaksızın yol açmak” ve “İmar Yasası'na aykırı hareket etmek"le suçluyor.

Savcılığın davada ileri sürdüğü iddialardan anladığımız, Halil Kartal’ın ruhsat almaksızın yol açmakla suçlandığıdır.

Fasıl 96 olarak bilinen İmar Yasası’nın ‘Yollar ve Binalar’ bölümüne göre ‘Hiçbir kimse yetkili makamdan veya Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü’nden önceden ruhsat almadıkça yol açamaz veya inşa edemez.’ 

Yol açılmasına izin verilmeyen bir özel mülke inşaat izni verilmiş olabilir mi? Hayır. Bir yere inşaat izni verilebilmesi için yeterli yolu olmak zorundadır. Yol açma ruhsatı olmayan bir yere inşaat izni de verilemez.

‘Bahçe evi’ olarak Halil Kartal’a satıldığı ileri sürülen yerle ne kastediliyor? 

Görüştüğüm inşaatçılar ve mimarlar ‘bahçe evi’nin, bir bahçeyi sulamak için kuyunun bulunduğu, kuyuya takılı motorun çalınmasını önlemek için yapılan küçük bir odacığa verilen isim olduğunu belirtti. Bu küçük odacıklara ‘motor evi’ ya da ‘bahçe evi’ deniyor. Kısacası, bahçe evi olan bir yer genişletilemez veya yerine bir ev yapılamaz. Yasalara göre hiçbir zaman yapılmamalıydı. Ama yapılmış. Bu evin kim tarafından yapıldığı davalar sırasında ortaya çıkacaktır. Her halükârda yapılan ev izinsiz ve İmar Yasası’na aykırı olarak yapılmıştır diyebiliriz. 

Bu arazi ve içindeki evin tefecilik yaptığı ileri sürülen Halil Kartal tarafından satın mı alındığı yoksa aşırı faizli borca karşılık ele mi geçirildiği de henüz bilinmiyor. 

Maalesef gazetecilerin bilgi edinme haklarını kullanarak sordukları sorulara en fazla 30 gün içinde yanıt alınabiliyor. Ve çoğu zaman aynı yasanın şu maddesi ya da bu maddesi uyarınca ilgili konuda bilgi verilemeyeceği cevabını alıyorsunuz. Bugüne dek yaptığım başvurulardan biri dışında hep aynı yanıtı aldım. Müthiş bir yasa gerçekten! Hiçbir işe yaramıyor… Çünkü yasa bilgi vermekte o kadar çok sınırlandırılmış ki şu veya bu maddesine dayanarak, talebin yasa kapsamı dışında olduğunu ileri süren  idareler kestirip atıveriyor. Git gel dilekçe ver, eli boş dön; sonunda başka bir yol keşfettim. KKTC devlet kurumlarından nasıl bilgi edinilir o başka bir yazının konusu…

Kartal’ın haksız ve yasa dışı kazanç sağlama eğilimi olabileceği yönündeki iddialar göz önünde bulundurulduğunda, Halil Kartal dava sonucunda, yangında oluşan büyük zarara ziyan karşılık Mahkeme emri ile verilmesi muhtemel cezayı ödemekten kaçınabilir mi? 

O halde Savcılığın Halil Kartal’ın mal varlığına tedbir kararı alması gerekmiyor mu? Tutuksuz yargılanacak birinin üzerindeki mal ve mülkleri elden çıkarmayacağına kim güvence verebilir? Savcılık Mahkeme’den Halil Kartal’ın mal varlığını devretmemesi veya satmaması için ara emri talep etti mi ya da edecek mi? A tabii yasal olarak Savcılığın böyle bir talep yükseltmesi mümkün olmayabilir. Tıpkı alt Mahkemelerin 20 bin TL gibi gülünç bir rakamın ötesinde tazminat verememesi gibi... Değiştirilmemekte ısrar edilen yasalar ve tüzükler son derece caydırıcı hakikaten!

Son soru da Cumhuriyet Meclisi’ne: Meclis yaz tatiline girmeden önceki bugünkü son oturumunda UBP-DP ve YDP ve CTP, Mersinlik yangınının çıkış nedenlerine ilişkin Meclis Araştırması yapılmasına ilişkin komite kurulmasını oybirliği ile kabul etti. Kurulacak komite Halil Kartal’ın yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen ve 2014-2015 arasında Çevre Bakanlığı da yapan UBP milletvekili Hakan Dinçyürek’in bakanlığı döneminde Halil Kartal’ın yangının çıktığı ormanlık alandan hangi arazileri ve nasıl aldığını da araştıracak mı?

Meclis olası yangınları engellemek için başka bir komite daha kurmalıdır ve Orman Dairesi tarafından bugüne dek verilen piknik yerleri izinleri de dahil her kiralama iznini araştırılmalıdır. Yangın her yeri kül ettikten sonra araştırma yapılır tabii! Çıkabilecek yeni yangınları önlemek için neden şimdiden araştırma yapmıyorsunuz? Çıksın da bakarız mı diyorsunuz?

Hatırlarsanız Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlığı döneminde ormanlık arazilerde piknik alanları peynir ekmek gibi dağıtılmıştı. Son 3 senedir ise yoğun şekilde orman arazilerinin turizm ve tarım maksatlı olarak dağıtıldığı iddia ediliyor. Yeşil Barış Hareketi Bilgi Edinme Yasası kapsamında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu'ndan elle tutulur bir bilgi edinemediğini kaydediyor.

Yangının söndürülmesi için yangının başlamasından sadece 1 saat sonra uçak gönderebileceklerini söyleyen Kıbrıslı Rum yöneticilere karşılık güneyden uçak ve helikopter gelmesine kesinlikle karşı çıkanların başında da Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu geliyordu. En azından Yeşil Barış Hareketi'nin bir temsilcisine güneyden yangın söndürme uçağının gelmesini kesinlikle kabul etmediğini söylediğini teyit ettim.

Karzaoğlu Orman Dairesi Müdürü olarak bugüne dek kaç yerin kiralanmasına izin verdiğini Bilgi Edinme Yasası kapsamında rakam ve yer belirterek açıklamıyor madem, Meclis'te çevre politikalarına önem verdiklerini sürekli vurgulayan milletvekilleri Orman Dairesi'nin kendisine bağlı olduğu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'a bu soruyu sormalı ve aldıkları bilgiyi kamuoyu ile paylaşmalıdır. 

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın