Özel Haber

Yolsuzluk Barometresi 2021: Yargı’ya güven arttı, Polis’e güven azaldı

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 Raporu yayımlandı.

Kıbrıslı Türklerin yolsuzlukla ilgili deneyim ve görüşlerini ele alan Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 Raporu yayımlandı.

Yerel kamuoyu araştırma şirketi Metron’un Kasım-Aralık 2021’de, 1.000 kişiyle yaptığı anketteki verileri değerlendiren rapor, Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş tarafından İngiliz Yüksek Komiserliği Lefkoşa Ofisi’nin desteği ile hazırlandı. Rapor, bugün Lefkoşa'da, Rüstem Kitabevi bahçesinde yapılan tanıtımla kamuoyu ile paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2020'deki sonuçlar (üstte)

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021'deki sonuçlar (altta)

Yolsuzluğun büyük bir sorun olarak görenlerin yüzdesi, 1 senede % 84’den % 88’e çıktı

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 ile Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2020’deki veriler karşılaştırıldığında, yolsuzluğun büyük bir sorun olarak görenlerin yüzdesi, 1 senede % 84’den % 88’e çıktı.

2020’de Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluk düzeyinin arttığını düşünenler % 74 iken 2021’de bu oran % 77’ye yükseldi.

2020’de hükümetin yolsuzluk performansı % 68 oranında ‘kötü’ olarak değerlendirilirken, 2021’de bu oran % 86’ya çıktı

Hükümetin yolsuzluk performansı ise çok daha kötüleşti. 2020’de hükümetin yolsuzluk performansı % 68 oranında ‘kötü’ olarak değerlendirilirken, 2021’de bu oran % 86’ya çıktı.

Polis’te çoğunun yolsuzluğa bulaştığını düşünenler 2020’de %12,8 iken, 2021’de bu oran % 17’ye çıktı. Bazı polislerin yolsuzluk yapmış olduğuna inananlar 2020’de % 39,3 oranındayken, 2021’de bu oran % 52’ye çıktı.

Yargıçların çoğunun yolsuzluğa bulaştığını düşünenlerin sayısı %10.6’dan %11’e çıkarken, bazı yargıçların yolsuzluk yapmış olabileceğine inananlar % 31.3’den, 2021’de % 41’e çıktı. Buna rağmen yargıçların hepsinin yolsuzluğa bulaşmış olabileceğini varsayanların oranı % 14,9’dan % 3’e indi. Bu da bir kısım yargıca güvenin daha da yükseldiğini gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2020'deki sonuçlar (üstte)

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021'deki sonuçlar (altta)

Gazetecilerin çoğunun yolsuzluğa bulaştığına yönelik algı 2020’de % 9.8 iken 2021’de % 23’e yükseldi

Gazetecilere yönelik yolsuzluk algısında, gazetecilerin hepsinin yolsuzluğa bulaştığını düşünenler 2020’de % 14.4 iken 2021’de bu oran % 6’ya indi ancak gazetecilerin çoğunun yolsuzluğa bulaştığına yönelik algı 2020’de % 9.8 iken 2021’de % 23’e yükseldi. Bazı gazetecilerin yolsuzluk yaptığını düşünenler 2022’de % 37,4 iken 2021’de bu oran % 49’a çıktı. Bu da çoğu gazeteciye yolsuzluk bağlamında güvenin düştüğünü, sadece bazı gazetecilere yönelik güvenin arttığını gösteriyor.

Hükümete güven 2020’de % 35’den 2021’de % 11’e inerken, Mahkemeler’e güven % 51’den 2021’de % 59’a çıktı. Polis’e güven ise % 54’den % 47’ye düştü. Avrupa Birliği’ne güvenin ise 2021’de % 58’de olduğu belirlendi

Hükümete güven 2020’de % 35’den 2021’de % 11’e inerken, Mahkemeler’e güven % 51’den 2021’de % 59’a çıktı. Polis’e güven ise % 54’den % 47’ye düştü. Avrupa Birliği’ne güvenin ise 2021’de % 58’de olduğu belirlendi. 

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2020'deki sonuçlar (üstte)

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021'deki sonuçlar (altta)

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 Raporu’nda ‘hükümetin büyük ölçüde, sadece kendi çıkarlarını düşünen, birkaç büyük çıkar grubu tarafından yönetildiği’ne katılanların oranı % 68… Şirketlerin, kârlı ihaleleri kazanabilmek için para veya bağlantılarını kullandıklarını düşünenlerin oranı da % 68…

Kuzey Kıbrıs’ta kara para aklamanın büyük veya çok büyük bir sorun olduğunu düşünenler % 82 gibi yüksek bir rakama ulaştı

Raporda, Kuzey Kıbrıs’ta kara para aklamanın büyük veya çok büyük bir sorun olduğunu düşünenlerin % 82 gibi yüksek bir rakama ulaştığı kaydedildi. 

Hükümetin kara para aklama faaliyetleriyle kötü veya çok kötü mücadele ettiğini düşünenler ise % 75 oranında… Yolsuzluğa karışan yetkililerin hiçbir zaman cezalandırılmadığını ya da çok seyrek cezalandırıldıklarını düşünenlerin oranı  % 69… Sıradan vatandaşların yolsuzlukla mücadelede fark yaratabileceğine inananların oranı ise % 46…

Kaynaklar: Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 ve Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2020

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın