Yayın Politikamız

  • KKTC’de kamu yararını gözeterek hukuk dışılık ve kara para ile mücadele eden bir yayın politikası izlemek;
  • Kuzey Kıbrıs’ı dünyadaki gelişmelerden haberdar kılacak ve toplumsal vizyonu genişletecek haberler yapmak;
  • Gelen ihbar ve ifşaları kamu yararını gözeterek araştırmak ve özel hayatın gizliliğini kamu yararı gerektirmedikçe korumak;
  • İklim değişikliğinin ekolojiye ve yaşayan tüm canlılara verdiği zararın önlenmesine yönelik haberler yapmak;
  • Hayvanlara yönelik şiddet ve çevreye yapılan tahribatı ifşa eden yayınlar yapmak;
  • Haber kaynaklarının gizliliğini azami teknik olanaklar kullanarak tesis etmek;
  • Basın meslek etiğine uygun haber ve yazıları yayınlamak;
  • Cevap ve tekzip hakkının kullanılmasını yavaşlatmamak ve engellememek;
  • Reklam, advertorial ve ticari ilanların reklam amaçlı yayınladığını görünür şekilde belirtmek.

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın