Dünya

Türkiye’de 'yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti' açıklığa kavuşturuldu

Türkiye Sağlık Bakanlığı konuya açıklık getirdi.

T.C Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi’nin 11 Mayıs tarihli nüshasında yayımlanan 10 Mayıs tarihli, T.C Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri için hastalardan ücret alınmaması kararı açıklığa kavuşturuldu.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olmasını yönelik kararın, savaş, deprem, sel, yangın gibi istenilmeyen durumlarda tedaviye ihtiyaç duyan yabancıları kapsadığını duyurdu.

Bakanlık bir açıklama yayımlayarak, 10/05/2024 tarihli ve 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki olarak yabancı hastaların tedavilerine ilişkin yayımlanan hususların Türkiye kamuoyuna yansıtıldığı gibi ‘mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle’ bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bahse konu hasta grubu ‘başta Filistin olmak üzere savaş, deprem, sel, yangın gibi istenilmeyen durumlarda tedaviye ihtiyaç duyanlar’ın T.C. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesini kapsıyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 11 Mayıs 2024 tarihli açıklaması şöyle:

“10/05/2024 tarihli ve 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki olarak yabancı hastaların tedavilerine ilişkin yayımlanan hususların kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur.

Ülkemiz, 2002’den bu yana yürüttüğü sağlık reformu çalışmalarıyla birlikte kamu ve özel sektördeki modern cihazlarla donatılmış yeni sağlık tesisleri, yetişmiş kalifiye insan gücü ve ileri seviyede sağlık hizmet sunumu ile sağlık alanında sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi olmuştur.

Bu nedenle, ileri tedavi hizmeti almak üzere diğer ülkelerden gelen uluslararası hasta sayısında günden güne artış olmaktadır.

Bununla birlikte “girişimci ve insani” dış politika anlayışı çerçevesinde yürütülen uluslararası diploması faaliyetlerinde, “sağlık diplomasisi” en önemli başlılardan birisi olmaya devam etmektedir.

Türkiye, bir yandan uluslararası hasta tedavisi kapsamında giderek artan potansiyelini dünya genelinde hissettirirken, diğer yandan da bölgesinde ve dünyada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamakta, başta Filistin olmak üzere savaş, deprem, sel, yangın gibi istenilmeyen durumlarda tedaviye ihtiyaç duyanlara karşı da insani yardım faaliyetleri yürüterek küresel sağlığa katkı sağlamaktadır.

Bahse konu hasta grubu, ülkemizde yürütülen sağlık diplomasisi faaliyetleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Bu hastalar nezdinde oluşturulan diplomatik çıktılar, hastaların yaralarının sarılıp acılarının azaltılmasıyla birlikte, ülkemizin insani yardım konusundaki kararlı tutumunu yansıtmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın