Dünya

Türkiye’ye bakanlık onayı ile gelen yabancı hasta ücretsiz tedavi görecek

Devlet hastanelerinde veya devlet üniversitesi hastanelerinde tedavi görmek için bakanlık onayı ile Türkiye’ye giden yabancıya sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemeleri ücretsiz olacak.

T.C Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi’nin 11 Mayıs tarihli nüshasında yayımlanan karara göre, T.C Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri için hastalardan ücret alınmayacak.

Türkiye'de "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nda değişiklik yapıldı.

Yılda en fazla 7 bin yabancıya Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde tedavi yapılması şartı ile hizmet, tedavi giderleri, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemeleri ücretsiz olacak

Karara göre, tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, T.C Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve T.C Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'ye gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak. 

Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak.

Karar kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacak.
Kaynak: T.C Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın