Özel Haber

Polis Vasvi Arkın davası: Sunulan belgenin Polis’te sicil kaydının bile olmadığı ileri sürüldü

Savcılık Polis Vasvi Arkın'ın gerekli soruşturmayı yapmadığını iddia ederken savunma, Polis memuruna karşı açılan davanın Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan'a bağlı Polis Özel Soruşturma Birimi’nin kurgusu olduğunu ileri sürüyor...

Siyasi Polis Müdürü olarak görev yapmaktayken ‘görevi ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma’ suçlarını işlediği ileri sürülen ve görevi askıya alınan Vasvi Arkın’a yönelik 2526/2022 numaralı davanın duruşmalarına bugün devam edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılığı Savcı Behrat Mavioğlu, polis Arkın’ı avukat Mustafa Şener temsil ediyor.

Savcılık Polisin gerekli soruşturmayı yapmadığını iddia ediyor

Davada Başsavcılık, Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye ilişkin KKTC’de 2016-2017 yılları arasında Polis Vasvi Arkın’ın Güzelyurt, İskele ve Mağusa bölgelerinden bilgi toplattığını ancak toplam 194 sayfalık 3 raporla ilgili gerekli soruşturmayı yapmadığını, raporları gizlediğini, söz konusu raporları arşivlemediğini ve Polis eski genel müdürü Süleyman Manavoğlu’na sunmadığını öne sürüyor.

Savunma raporlara ilişkin tüm detayların ilgili tüm makamlara yazılı olarak bildirildiğini ve davanın Vasvi Arkın’a karşı Polis Özel Soruşturma Birimi’nin kurgusu olduğunu ileri sürüyor

Savunma ise iddiaları reddederek, Vasvi Arkın’a yönelik suçlamaların dönemin Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan’a bağlı Polis Özel Soruşturma Birimi tarafından kurgulandığını ileri sürüyor. Savunma makamı, Vasvi Arkın’ın bizzat kendi emri ile toplanılan bilgilere ilişkin 3 rapor arasında yer alan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden gönderilen raporun aylar sonra merkeze ulaştığını, raporlara ilişkin tüm detayların KKTC’de ve Türkiye'de ilgili tüm makamlara yazılı olarak Vasvi Arkın'ın kendisi tarafından bildirildiğini, raporlardaki bilgilerin ağustos ayında Polis Genel Müdürlüğü’ne sunulan bilgilerle aynı olduğu için değerlendirmeye alınmadığını iddia ediyor.

Bugünkü duruşmada Savcı Mavioğlu’nun Mahkeme’ye çıkarttığı tanık S.Y, 2021 Eylül ayından bu yana PGM Siyasi Polis Müdürlüğü’ne bağlı Güzelyurt Siyasi Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 2016-2021 arasında ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Sicil Bölümü’nün sorumlusu olarak çalıştığını bildirdi.

Savcılık tanığının sunduğu iki belge Mahkeme tarafından ayrı ayrı emare olarak kabul edildi. 

Belgelerden ilki 18 Temmuz 2016 tarihli, Siyasi Polis Muavini zanlı Vasvi Arkın tarafından Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne gönderilen, ‘gizli’ ibareli, FETÖ ile ilgili bir yazının alındığına ilişkin dosya fihristi, evrak senedi (emare 2) iken, ikinci belge ise 23 Şubat 2017 tarihli, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden PGM Siyasi Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 33 numaralı dosya fihristi (emare 3) idi.

Tanık şahadeti sırasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde 19 Temmuz 2016’da işleme alınan Vasvi Arkın’ın yazısına ilişkin bilginin dosya fihristinde 13’üncü sırada yer aldığını ve istenilen bilginin ‘Nurculuk’la ilgili olduğunu dile getirildi.

Savunma avukatı Mustafa Şener kendisine de gösterilen evrakta bir üst sırada, 14.’üncü sırada tipeksle düzeltme yapıldığını Mahkeme’nin bilgisine getirdi.

Mahkeme’ye sunulan belgelerde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne zanlı Vasvi Arkın tarafından gönderilen yazıya cevabın Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden PGM Siyasi Polis Müdürlüğü’ne 7 aylık bir süre sonra, 23 Şubat 2017’de ‘bilgi notu’ şeklinde, 16 GB Kingston marka USB ile birlikte elden teslim edildiği ortaya çıktı.

Savcılığın sorusu üzerine tanık S.Y, Polis tarafından hazırlanan raporların kayda girdiğini ancak söz konusu belgenin elzem bir ‘bilgi notu’ olduğu için posta torbasına girmeksizin, elden teslim edilmiş gibi göründüğünü kaydetti.

'İvedilik içeren talebe cevabın 5-15 iş günü kuralına göre gelmesi gerekirdi' denildi

Savunma avukatı Mustafa Şener tanığı sorgusunda, 18 Temmuz 2016’da zanlı Arkın tarafından gönderilen yazının gizli ve ivedi olduğunu, yazıda Vasvi Arkın’ın ‘hassas şekilde gerekli araştırmaların ivedilikle yapılmasını ve bir rapor halinde sunulmasını talep ettiği’nin yazıldığını, Polis Örgütü Yasası ve tüzüğüne göre gizli ve ivedi ibareli taleplere 5-15 iş günü içerisinde cevap yazılması gerektiğini hatırlattı.

Savcılık tanığı S.Y, yazının üzerine ‘ivedi’ ibaresinin yazılmadığını, sadece içerikte ivedilik ifadesinin geçtiğini kaydetti

Tanık S.Y, yazının üzerinde ‘ivedi’ ibaresinin bulunmadığını, sadece içeriğinde ‘ivedi’ ifadesinin geçtiğini söyledi.

İvedilikle yapılması talep edilen bir araştırmaya ilişkin cevabın aylar sonra gelmesine dikkat çekildi

Avukat Şener, ivedilikle yapılması talep edilen bir araştırmaya ilişkin cevabın 23 Şubat tarihinde gelmesinin ne kadar ivedi bir yanıt olduğunu sorguladı. 

Şayet bir rapor yazılmış olmuş olsaydı ve raporun kaydı tutulmuş olsaydı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün tasarrufunda söz konusu raporun aslının ve USB çıktısının olması, cevabi yazıyı yazan bir memur, o memurun yazdıklarını kontrol eden bir proje subayı ve sonunda dönemin müdürünün yazıda imzasının da olması gerektiğini savundu. 

Savunma avukatı, 18 Temmuz 2016’da yazıya ilişkin dahili yazışmaları yapan masa sorumlusunun Fuat Özmüezzin olduğunu ancak Özmüezzin’in Savcılık tarafından ifadesinin bile alınmadığını, bahse konu USB’nin çıktısı olsaydı Mahkeme’ye sunulacağını, böyle bir çıktı da olmadığını, raporun eklerinin Mahkeme'ye sunulmadığını belirtti.

Savunma, Polis Fuat Özmüezzin’den ifade alınmamış olmasının ve elzem bir evrağın sicile kaydının yapılmamasının, bu davanın bir kurgu olduğunu gösterdiğini iddia etti

Avukat Şener, Fuat Özmüezzin’den ifade alınmamış olmasının ve elzem bir evrağın sicile kaydının yapılmamasının, bu davanın bir kurgu olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Savcılık bir sonraki duruşmada 5 tanığının daha dinlenmesi için Mahkeme’den tanık celbi çıkarmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, tanık celbinin çıkarılmasına ve duruşmaya 26 Ekim Perşembe, saat 11:30’da devam edilmesine emir verdi.

Önceki duruşmada ne olmuştu?

Davanın önceki duruşmasında, savunma Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan'a ve Polis Özel Soruşturma Birimi eski başkanı Ediz Aytan'a ağır ithamnlarda bulunmuş, Başsavcılığın FETÖ soruşturması kapsamında tahkikat yürüttüğü iddia edilen Ö.T’nin bugün Başsavcılığın tanığı olduğuna dikkat çekmişti.

Ayrıca tanık Ö.T'nin, Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan tarafından bir kadrodan başka bir kadroya alınmak suretiyle soruşturmadan korunduğu ileri sürülmüştü.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın