Özel Haber

Tekin Arhun hakkında gayriyasal faizcilik ve hile yaptığına dair yeni karar

►Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar ve Kıdemli Yargıç Cenkay M. İnan tarafından görülen bir hukuk davasının kararı 21 Haziran 2021’de okundu. ►Tekin Arhun ve şirketinin gayri yasal faizcilik ve hile yaptığına karar verildi. ►Ekstre fişlerinde montaj yapıldığı izlenimi edinildi. ►Son gelişme: Kamuoyunda 'evrakta sahteleme' davası olarak bilinen, 4354/2008 tarihli ve Polis'e ardından Başsavcılığa giden dosyada Başsavcılık Tekin Arhun'a resmen dava okudu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar ve Kıdemli Yargıç Cenkay M. İnan tarafından görülen, 4202/2013, 3677/2013 ve 4237/2017 numaralı konsolide edilmiş bir hukuk davasının kararı 21 Haziran 2021’de okundu.

Dava, Tekin Arhun, şirketi eski adıyla TEK-JEN, değişen yeni adıyla Kıbrıs Kapital Finans, Kıbrıs Kapital Bank ve davalı bir başka iş insanı arasında geçti. 

(İş insanının ismini özel sebeplerinden ötürü yayınlayamazken, Arhun’un ismini hakkındaki davaların ve iddiaların kamuoyunu yakından ilgilendirmesi nedeniyle, kamu faydası gereği yayınlıyoruz.)

Davalı ve açtığı mukabil davada Davacı olan iş insanı ‘eskiye dayalı sıkı bir dostluk ve iş ilişkisi içerisinde” olduğu bir başka iş insanına yardımcı olmak istedi ve kendisine ‘hatır’ çekleri verdi.

Yardımcı olunan iş insanı da aldığı çeklere karşılık kendi çeklerini iş insanına teslim etti. Ancak iş insanı sıkıntılarını aşamadı ve nakit ihtiyacını karşılamak için çekleri TEK-JEN Finans Ltd’de bozdurdu. 

Böylece yardım niyetinde olan iş insanın çekleri TEK-JEN Finans’ın (Kıbrıs Kapital Finans Ltd) ve sahibi Tekin Arhun’un eline düştü. 

Arhun anlaşmaya uymadı, hileyle çekleri karşılıksız olarak mühürletti

Sorunu çözmek ister gibi görünen Tekin Arhun bir toplantı organize etti ve yardımcı olan iş insanının çeklerinin karşılıksız çıkmasını önlemek ve sıkıntıdaki diğer iş insanını kurtarmak için bir teklif yaptı.

Kabul edilen teklife göre, iş insanından 24 ay vadeli 600 bin sterlinlik yeni çek alacak, eski çekleri iş insanına iade edecekti ve bu arada sıkıntıdaki iş insanının faaliyetlerine devam etmesi için 200 bin sterlinlik kaynak sağlayacaktı. Ancak anlaşmaya aykırı olarak iş insanından alınan çeklerden bir kısmı ivazsız olarak TEK-JEN finans çalışanına ciro edilerek, karşılıksız olarak mühürletildi.

2020’de kaldırılsa da, eski ‘Faizciler Yasası’ yürürlükteyken faizle çekler alındığı için Arhun’un gayriyasal faizcilik yaptığına karar verildi

Davada Tekin Arhun’un ve TEK-JEN Ltd’nin faizcilik yapıp yapmadığı da irdelendi. 

Yagıçlar ilgili Yüksek Mahkeme kararına atıfta bulunarak, ‘Faizciler Yasası’ olarak bilinen, 1957' de yapılan Moneylenders Law’un 1960 Kıbrıs Kanunları serisinde Fasıl 142 olarak kendini koruduğunu ancak 72/62 sayılı yasa ile 1960 Cumhuriyeti’nin ilanından sonra ilga edilmesi düşünüldüğü halde, yasanın Bakanlar Kurulu Kararı ile 2020 yılına kadar iptal edilmediğine dikkat çekti.

Faizciler Yasası'nın geçen sene iptal edilmekle birlikte, davaya konu çeklerin yasa yürürlükteyken alındığını vurgulayan yargıçlar, kararlarında Tekin Arhun’un o tarihlerde yürürlükte olan yasa tahtında yasaya aykırı olarak ‘faizcilik’ yaptığını bulguladı.

Kararda, “Neticede Davalıya iade edilecek çekler daha yüksek rakamdaki peşin faiz ihtiva eden çeklerle değiştirilmiştir” denilerek, “İzah ettiklerimiz ve yaptığımız değerlendirme ışığında Davacının, Davalıyla yapmış olduğu tüm çek alışverişlerinin usulsüz, geçersiz ve kanuna aykırı olduğu sonucuna ulaşılması kanaatimizce kaçınılmaz olup, Davacının faiz karşılığı borç vermeye yönelik yaptığı tüm bu anlaşmaların veya çek karşılığı borçlandırma işlemlerinin de geçersiz olduğu sonucuna ulaşır bulgu yaparız” ifadeleri kullanıldı.

Tekin Arhun’un tefecilik yaptığı bulgusu doğrultusunda yargıçlar Arhun’un ve TEK-JEN Ltd’nin ‘yasaya aykırı bir borç verme işlemi neticesi elde ettiği dava konusu çeklerin ödenmesini talep edemeyeceği’ne ve “dava konusu çeklerin geçersiz olduğuna” hükmetti.

Dava sırasında, Tekin Arhun’un Davalı’dan konsolide edilmiş olan tüm bu davalara konu, toplam 100 bin sterlin faizle 600,000.-Sterlin değerinde çek aldığı ve 500,000.-Sterlin tutarında çeki iade etmeyi kabul ve deruhte etmesine rağmen Davalı’ya 363,465.- Sterlin tutarında çek iade ettiği ortaya çıktı. 

Kararda, “Davacının bu şekilde hareket ederek Davalıyı yanılttığını ve/veya Davalıya karşı hile yaptığını, dava konusu çekleri bu surette elde ettiğini kabul eder, bulgu yaparız” denildi.

“Bir davada hile ve sahtekârlık kanıtlandığında, sözleşme ve temelindeki tüm işlemler iptal edilir”

Yargıçlar, ‘Bir davada hile ve sahtekârlık kanıtlandığında, sözleşme ve temelindeki tüm işlemlerin iptal edilmesi hukukun gerektirdiği bir sonuçtur. (Once fraud is proved, it vitiates judgements, contracts and ali transactions whatsoever. Bkz.Lazarrus Estates Ltd. v Beasley, 1956, IQB 702 , 712) Bu prensip "hile herşeyi temizler" olarak bilinir ve hiçbir mahkeme bir kişinin hile ile avantaj veya menfaat elde etmesine izin vermemelidir, esası ile uygulanır’ dedikten sonra, davada Emare 6 olarak geçen ekstrelerde montaj yapıldığı izlenimini elde ettiklerini kaydetti.

Ekstreleri gösteren fişlerde 7 yeni numara eklenerek montaj yapıldı

Kararda, “fiş numaralarının 10.10.2012'ye kadar belirli bir sırayı takip ederek geldiğini, 10.10.2012'deki 20121001849 numaralı fişten sonra aynı tarihte sıra numarasının öncekilerle alakasız bir şekilde değişerek 20121000001 olduğunu ve işlemin arkasına sırasıyla 20121000002, 20121000003, 20121000004, 20121000005, 20121000006 ve 20121000007 fiş numaraları ile aynı gün” Davalı’ya iade edildiği açıklamasının yazıldığını vurgulanarak, “Emare 6'daki 20121000001 ile başlayan ve 20121000007 ile biten aynı tarihli 7 adet işlemin ekstreye sonradan monte edilmiş izlenimi edindiğimizi, bu haliyle ekstrenin izaha muhtaç olduğunu düşündüğümüzü belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Tekin Arhun’un ve TEK-JEN Ltd'nin (Yeni adıyla Kıbrıs Finans Ltd)

Gayri yasal olarak faizcilik yaptığı, 

Çekleri hile ile elde ettiği, 

►Dava sırasında birçok çelişik şahadette bulunduğu, 

►Esktre fişlerinde montaj yapıldığı, 

►Aldığı çekleri başkalarına ciro etmesi nedeniyle esasen davacı olarak bu çekleri elinde bulundurmaya veya bu çekleri bir kıymet karşılığı elinde bulunduran kişi olmaya haiz olmadığı 

ve 

Çeklerin karşılıksız çıktığını Davalıya ihbar yoluyla bildirmediği bulgularıyla,

Yargıçlar davaya konu toplamda 615 bin sterlinlik çeki ve daha önce görülen konsolide davalar arasında bulunan bir başka davaya ilişkin kararla 15 bin sterlinlik çekle birlikte, toplamda 630 bin sterlinlik çekin geçersiz olduğuna emir ve hüküm verdi.

Davayı kazanan iş insanı polise şikâyette bulunabilir

Davayı kazanan iş insanı ekstrelerde montaj yapıldığı bulgusunun Polis tarafından incelenmesi için Polis'e şikâyette bulanabilir. Fakat iş insanının Polis'e şikayette bulunup bulunmayacağı halihazırda doğrulanmadı.

Başsavcılık evrakta sahteleme soruşturmasında Tekin Arhun'a resmen dava okudu

Mikro-Makro'nun birden fazla kaynaktan teyit ettiği son gelişmelere göre, Başsavcılık Tekin Arhun'a 4354/2008 numaralı, 'evrakta sahteleme' davası kapsamında Polis'e yapılan şikâyet neticesinde Polis'in yaptığı soruşturmayı değerlendirdi ve birkaç hafta önce, 2021 yılının Haziran ayında Arhun'a resmen dava okudu. Mikro-Makro daha önce Polis'in 2014 yılında Tekin Arhun'a ve Turgut Muslu'ya dava okuduğunu ortaya çıkarmıştı. 

Tekin Arhun'un ilk teminatına ne olduğu hakkında hâlâ açıklama yok!

Geçen ay sonu görülmeye başlanan ‘gizli kayıt ve montaj’ davası olarak bilinen davada, polisin Mahkeme Yargıcı’na şahadet verirken, 2. zanlı konumundaki Tekin Arhun’un daha önceden ‘herhangi bir teminatlı davası’ olmadığını bildirmesi dikkat çekmiş ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 31/05/2021 tarihinde yapılan 180/21 nolu teminat duruşmasında, polis memurunun 2. zanlı Tekin Arhun hakkında daha önceden teminata bağlanmış bir davası olmadığını beyan ettiğini bildirmiştik. 

25 Haziran tarihinde yaptığımız habere rağmen ilk teminata ne olduğu ve duruşmada, Müfettiş Muavini polis memuru Ömür Dalkıran’ın Arhun'un neden önceden teminatı yokmuş gibi şahadet verdiği halen bilinmiyor. 

Mikro-Makro Medya Ltd’nin sahiplerinin ve çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin ve ortaklarının Tekin Arhun’la ve şirketleriyle hiçbir ticari ilişkisi olmayıp, herhangi bir borç alacak ilişkisi içinde değillerdir. 

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:

Yorumlar

  1. X man
    Capital bank kredi kapatmak isteyen ve ipotegini serbest birakilmasini isteyen musterilerine ipotekleri kaldirmiyor ve musterilerin teminat mallarini rehin tutar ve borc miktarindan fazlasini talep ediyor

Yorumunuz

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın