Özel Haber

Tekin Arhun’un Ağır Ceza’daki duruşmaları 18 Mart’ta başlıyor

Sanık Tekin Arhun'un yaptığı itirazlara ilişkin Yüksek Mahkeme kararları beklendiği için 2021’de açılan davada duruşma safhasına geçilememişti. 3 ret kararından sonra duruşmalar 18 Mart'ta başlıyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu aleyhine 23 Haziran 2021’de açılan 7601/2021 numaralı ceza davasının duruşmaları başlıyor.

Bugün görüşülen davada sanık Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı, Yüksek Mahkeme’nin sanık 2 Arhun'un yaptığı başvuruyu reddetmesinden sonra duruşmalara başlanmasını talep etti. 

Sanık Tekin Arhun’un avukatları Serhan Çınar ve Muhabbet Mevsimler avukat Dolmacı’nın talebine itiraz etmedi. 

Davada Başsavcılığı temsil eden Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz de savunma makamına itirazı olmadığını beyan etti.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti adına Yargıç Cemaller duruşmalara 18 Mart’ta başlanmasına emir verdi.

Tekin Arhun Yüksek Mahkeme’ye toplam 3 kez başvuru yaparak, 'Polis’in soruşturmayı gerçekleri gizlemek ve saptırmak suretiyle yürüttüğü'nü ileri sürmüş, 'adil şekilde yargılanma yapılamayacağını iddiasıyla ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması'nı talep etmişti. Bu süre zarfında Yüksek Mahkeme kararları beklendiği için 2021’de açılan davada duruşma safhasına geçilememişti.

Sanık 2 Tekin Arhun, 'Resmi belgede sahtecilik’; ‘Resmi belgeyi tedavüle sürmek’, ‘Yetkisi olmaksızın başka bir kişinin adına yetkisiz belge düzenlemek’, ‘Yargısal işlemlerin askıda veya kararlaştırılmamış olduğu sırada, işlemin adil bir şekilde görülmesine halel getirici nitelikte harekette bulunmak’; ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapmak’; ‘Yalan yere tanıklık yapmak’; ‘Yalancı tanık bulmak’; ‘Bir yargı işleminde mahkemeyi yanıltmak kastıyla uydurma tanıklık yapmak’; ‘Mahkemeyi yanıltmak kastıyla uydurma tanıklığı kullanmak’; ‘Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiye ifadesini etkilemek kastıyla hile yapmak’; ‘Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiyi ifadesini etkilemek kastıyla aldatmak’ ve ‘Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiye ifadesini etkilemek kastıyla bilerek tahrif edilmiş yazı göstermek’le suçlanıyor.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın