Özel Haber

Polis 'özel hayat' diyor; Başsavcılık 'bizde kaydı yok'

Polis Tekin Arhun aleyhine 2014 yılında dava açtı. Aynı dava dosyası için Arhun'a Başsavcılık yıllar sonra nihayet dava okudu. Tekin Arhun'a 2021'de açılan, yeni başka bir davada, polis Mahkeme'ye Arhun'un teminatlı davası olmadığını söyledi. 2014'de Mahkeme kararı ile verilen teminata ne olduğuna dair Polis 'özel hayat' diyor, Başsavcılıksa 'bizde kaydı yok'... Mandela Etkisi mi yaşıyoruz ne?

Kamoyunda ‘evrakta sahteleme’ davası olarak bilinen Tekin Arhun aleyhine açılan davaya ilişkin daha önce yaptığımız bir haberde, 27.03.2014 tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Adli Şube memuru Umut Kulle’nin Mahkeme’ye verdiği şahadeti yayınlamış ve Kulle’nin Tekin Arhun’la birlikte diğer zanlı Turgut Muslu aleyhine polisin dava okuduğunu açıklamıştık. 

Polisin 2014 yılında Tekin Arhun’a dava açtığını tespit eden Mikro-Makro, ‘Gizli Kayıt Davası: Tekin Arhun’un İlk Teminatına Ne oldu?’ başlıklı bir başka haberinde ise, Tekin Arhun’un zanlılardan biri olduğu, 2021 tarihli bir başka davaya dikkati çekmişti. 

Haberimizde, ‘Gizli Kayıt Davası’nın 31 Mayıs 2021 tarihindeki teminat duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan ve soruşturmanın tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini polis memuru Ömür Dalkıran’ın Tekin Arhun ve diğer iki zanlı İsmail Karaböcek ve Nurettin Arapsoy’un daha önce haklarında herhangi bir teminatlı dava olmadığı beyanında bulunduğunu belirtmiştik.

Hakkında 2014 yılında dava açılan zanlı Tekin Arhun’un önceden teminatı olması gerekirken, 2021 yılında açılan yeni davada Polis memurunun Arhun’un önceden herhangi bir teminata bağlanmadığını söylemesi neden önemlidir? 

Yargıçlar birden fazla teminatı olan bir zanlının tutuklu yargılanmasına karar verebilir. Kesinlikle böyle bir karar verirler denemez elbette ama bir zanlının daha önceden bir teminatı yoksa yargıçların zanlının tutuksuz yargılanmasına hükmetmesi daha yüksek olasılıktır. Konu, avukatların ifadelerine göre, tamamen yargıçların değerlendirmesine bağlıdır. Birden fazla teminatı olan birçok zanlı tutuklu yargılanmışken, Tekin Arhun’un önceden bir teminatı olması gerekirken, Mahkeme’de bu teminattan bahsedilmemesi bu nedenle soru işaretleri yaratmıştır.

2014 yılında polisin açtığı davaya istinaden yıllar sonra Başsavcılık nihayet 2021 yılında Tekin Arhun aleyhine Ağır Ceza’da dava açmıştır. 

Dolayısıyla polisin açtığı davaya ilişkin Mahkeme’nin verdiği teminat kararının yürürlükte olması beklenirken, ‘Gizli Kayıt Davası’nda neden Müfettiş Muavini polis memuru Ömür Dalkıran Mahkeme’ye zanlı Arhun’un teminatı olmadığını söylemiştir?

Mikro-Makro aynı soruyu KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne ve KKTC Hukuk Dairesi’ne (Başsavcılık) 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'ndan doğan hakkını kullanarak sordu.

Polis Genel Müdürlüğü, dilekçe yoluyla talep ettiğimiz bilginin ‘12/2006 tarihli Bilgi Edinme Yasası’nın 21. Maddesine atfen tarafınıza verilmesi uygun değerlendirilmemektedir’ açıklamasını yaptı.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın ‘Özel Hayatın Gizliliği’ başlıklı 21. maddesi, ‘Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bu yasa kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, İdare tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir’ diyor. 

Mahkeme kararı ile alınmış bir teminatın sadece Mahkeme kararı ile kaldırılabileceği bilinmekte olduğuna göre, hakkında birçok dava açılmış, yurttaşların mal ve mülklerine ve şirketlerine, ‘hile yoluyla’, ‘tefecilik’le, ‘evrakta sahteleme’ ve ‘evrakta montaj’ yaparak el koyduğu Mahkeme kararlarıyla belirlenmiş, aleyhinde yıllar sonra da olsa Başsavcılığın resmen dava açtığı bir ‘iş insan’ın teminatı nasıl ortadan kaybolabiliyor? Teminatı kaldırıldıysa neden kimse çıkıp da bu şahsın teminatı Mahkeme kararı ile kaldırılmıştır açıklamasını yapmıyor? 

Böyle bir açıklama yapılmadığı sürece, başkalarının iş hayatlarını, dolayısıyla özel hayatlarını ‘hile yoluyla’ darmaduman ettiği, ‘evrakta sahteleme’ ve ‘evrakta montaj’la ‘kişilerin ticari ve mesleki itibarını zedelediği’ ve ‘aile ocaklarını söndürdüğü’ iddialarıyla sürekli gündemde olan Tekin Arhun’un ilk teminatına ne olduğu konusundaki şüpheler derinleşemeye devam etmeyecek midir? 

Bu konuda kamu yararı yoktur da sadece Tekin Arhun Bey’in ‘özel ve aile hayatı’, ‘şerefi’ ve ‘haysiyeti’ mi söz konusu mudur? Bu bilgi Tekin Arhun’un ‘mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak’sa, kendisinin haksız olduğu Mahkeme kararlarıyla ispatlanmışken, Arhun’un ‘hileleri’ nedeniyle mağdur olmuş insanlarımızın ‘mesleki ve ekonomik değerleri’ne yapılan müdahalelere ne olacak?  

Şayet Polis Genel Müdürlüğü kamu yararını göz önünde bulundurarak Arhun’dan yazılı rızasını istediyse ve kendisi de vermediyse, Tekin Arhun neyi saklıyor? Yok eğer teminatı Mahkeme kararı ile daha önceden kaldırıldıysa, bugüne dek temsilcileri veya kendisi neden kamuoyuna bir açıklama yapmadı?

KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ise ilgili dilekçemizde talep edilen bilgi için, '12/06 Bilgi Edinme Yasası kapsamında olan bir bilgi değildir. Başka bir anlatımla, ilgili yazınızda sorulan soruya ait herhangi bir belge veya bilgi Dairemiz kayıtlarında yer almamaktadır’ dedi.

Mandela Etkisi mi?

Birçok insan gerçeği öğrenemediği için Arhun’un teminatının ortadan kaybedildiğine inanıyor. Belki Mandela etkisidir bu… Aslında gerçekte olmamış bir şeyin gerçekte olduğunu sanıyorlar. Güney Afrika’nın özgürlük savaşçısı eski liderinin hapisten hiç çıkmadan hapishanede öldüğünü zanneden ve Nelson Mandela’nın hapisten çıktığını, sonra ülkesinin başına seçimle geldiğini, 2013’te eceliyle öldüğünü bilmeyen birçok insan olduğu gibi… 

İnsan zihni geçmişte olan travmatik veya adalet duygusunu sarsıcı bir olayı yakın tarihte olan bir olaydan daha iyi hatırlama eğilimine sahiptir. Tekin Arhun’un aleyhine geçmişte birçok dava açılıp her seferinde ve nasıl oluyorsa bir yolunu bulup kurtardığı için midir bilinmez ama artık kimse 2014’teki teminatının Mahkeme kararı ile kaldırılmış olabileceğine ihtimal vermiyor! Açıklama yapılmayınca da, doğru ya da yanlış, bir şeylerin üzerinin örtüldüğüne inanılıyor.

: