Özel Haber

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Dome Hotel davasını kaybetti!

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin Dome Hotel (Dayanışma Turizm Ltd.) aleyhine açtığı davada Mahkeme karar verdi.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Dome Hotel (Dayanışma Turizm Ltd.) aleyhine açtığı davada Mahkeme karar verdi.

622/2022 sayılı dava, Girne Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu ve Yargıç Seran Bensen huzurunda görüldü. Davada, davacı Vakıflar İdaresi’ni avukat Kemal Mut; davalı Dome Hotel’i avukat Tahir Seroydaş temsil etti.

Davalı Dome Hotel, Vakıflar İdaresi’nin makul bir sebep olmaksızın dava açtığını, aynı iddialar ve aynı taleplerle iki dava açarak yargılanma sürecini kötüye kullandığını, işletme sözleşmesinin taraflar arasında kaydedilmemiş bir sözleşme olduğunu, idarenin esas amacının otele rahatsızlık vermek olduğunu, Vakıflar İdaresi’nin konu ile alakalı ve daha önce Yargıtay’ın Asli Yetki görev ve yetkisi ile Vakıflar İdaresi aleyhine verilmiş kararları hiçe sayarak, bu kararları bypass etmeye çalıştığını ve dolayısıyla davanın ileriye götürülmeden iptal edilmesi gerektiğini iddia etti.

Davacı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ise Dome Hotel’in 12/03/2019 tarihli sözleşmeyi ihlal ederek kirayı ödemediğini ileri sürerek, bu nedenle işletmenin otelden tahliyesini ve zarar ziyanı ödemesini talep etti. Vakıflar İdaresi davalı Dome Hotel aleyhine dava açmak için Girne Kaza Mahkemesi’nden temin etmiş oldukları iki emrin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine, bu emirlere dayanılarak açılan 1808/2020 ve 180/2022 sayılı iki davanın ilerletilmediğini ve iptali talep olunan 622/2022 sayılı davanın bu davalar yerine ikame edildiğini savunarak, davalı Dome Hotel’in temiz ellerle Mahkeme’ye gelmediğini iddia etti.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi aynı taleplerle açılmış 180/2022 sayılı dava henüz aktif iken, yeni bir dava daha açarak Mahkeme prosedürlerini kötüye kullandı

Mahkeme kararında, Fasıl 116, Ortaklıklar Yasası’nın 62’inci Maddesi uyarınca Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Dome Hotel’e dava dosyalamasına ilişkin olarak, Dome Hotel aleyhine dava açılabilmesi için Girne Kaza Mahkemesince 72/2020 ve 4/2022 sayılı Genel İstidalarda verilen izinlerin Yüksek Mahkeme tarafından Yargıtay Asli Yetki 21/2020 ve 6/2022 sayılı kararlar ile iptal edildiğine dikkat çekti.

Tam kadrolu Girne Kaza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Yüksek Mahkeme’nin konu ile alakalı sunulan emareleri ve taraf avukatlarının beyanlarını dinlemesinden sonra, Vakıflar İdaresi’nin Dome Hotel aleyhine dava açmak için Girne Kaza Mahkemesi’nden izin isterken yapmış olduğu müracaatları Fasıl 116, Ortaklıklar Yasası’nın 51’inci Maddesi’ne dayandırmış olduğunu, dayandırılması gereken maddenin ise 62’inci madde olduğunu ancak bunun yapılmadığını, yasanın 62’inci Maddesi’ne göre, yapılan istidaların Dome Hotel’e yani Dayanışma Turizm Ltd.’ye tebliğ ettirilmesi gerektiğini, fakat bunun da yapılmadan dava açmak için izin verildiğini ve bu nedenle bu izinlerin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. 

Mahkeme, açılan 622/2022 sayılı son davanın ise Girne Kaza Mahkemesi’nden herhangi bir izin alınmadan açıldığını ve neticede Vakıflar İdaresi’nin aynı taleplerle birden fazla dava açarak Mahkeme prosedürlerini kötüye kullandığı, ilaveten Mahkeme’den izin alınmadan dava ikame edildiği bulgularını yaparak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Dome Hotel’e açtığı davayı tümden red ve iptal etti.

Mahkeme’nin gerekçeli kararını aşağıdaki pencereden kaydırarak okuyabilirsiniz:

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın