Dünya

Türkiye: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile ilgili strateji belgesi yayımlandı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) web sitesinde, Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile ilgili strateji belgesi yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara para aklama suçu, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirlerle etkili mücadele edilmesi amacıyla yeni bir genelge yayınladı. 

"Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025)" Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçti.

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Strateji Belgesi Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlandı

Suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından olduğu belirtilen genelgede, kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğiliminin tespiti noktasında koordinasyon ihtiyacı olduğu ve adli birimlerin de soruşturma, kovuşturma süreçlerin en kısa sürede tamamlamasının önemine vurgu yapıldı.

Genelgede, özellikle küresel finansman sisteminin işleyişi üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi bulunan aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında; yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde gerekli makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma gibi önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerektiği kaydedildi. 

Bu minvalde düzenleme ve denetim faaliyetlerinin suç geliri ile mücadelenin başat unsuru olduğu bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi: "Küresel finansal sistem üzerinde olumsuz etki gösteren suçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulaması, özellikle 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin (Viyana Sözleşmesi) kabulü ile birlikte ön plana çıkmıştır. Viyana Sözleşmesi'nde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında geliştirilen bu yaklaşım, BM platformunda 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, 2000 tarihli Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi, 2003 tarihli Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile geliştirilmiştir. Tüm bu uluslararası sözleşmelerde ele alınan hususlar ise ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur."

FATF'in aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini de izlediği kaydedilen genelgede, Türkiye'nin son olarak 2019 yılında 4'üncü tur karşılıklı değerlendirme sürecinden geçtiği, Türkiye'nin Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun ise Ekim 2019'da kabul edildiği açıklandı. 

Genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede; aklama suçu, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirlerle etkili mücadele edilmesi amacıyla FATF'in tavsiyeleri de dikkate alınarak Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025) hazırlanmıştır. Strateji belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Bunun yanında 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmaları, strateji belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından, diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütülecektir."

Genelgede ayrıca, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeye davet edildi. 

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını işleyenlerin malvarlığına el konulabilecek

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) web sitesinde, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025)" ve Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler başlığı altında strateji belgesi ve detayları yayımlandı.

"Strateji belgesi çerçevesinde, farklı şekillerde işlenebilen aklama ve terörizmin finansmanı suçları ve bu suçlarla bağlantılı suç gelirleri ile mücadelede ülkemizin önceliklerinin belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin, görev ve sorumluluk paylaşımının öneminin ve kapsamının ortaya konulması ve bu suçlarla mücadelede ulusal risk değerlendirmesi çalışmasının revize edilmesi"nin amaçlandığı belirtildi.

Belgede, ‘Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 155/1 sayılı Genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecektir’ denilerek, sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) olduğu kaydedildi.

Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 23.02.2021 tarihli, 155/1 sayılı Genelgesinden:

Strateji belgesinde, adli soruşturma sonucunda suç gelirinden ve terörizmin finansmanından elde edilen mal ve mülklere el konulması ve müsadere tedbirine ilişkin olarak, ‘Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 155/1 sayılı Genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen adli soruşturmalarda el koyma tedbirinin uygulanması ve müsadere tedbirine ilişkin mahkemeden talepte bulunulması hususları öncelikli olarak değerlendirilecektir’ denildi ve ‘hakkında malvarlığı dondurma kararı verilenlere ilişkin yürütülen hukuki süreç düzenli olarak takip edilecektir’ ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025)" belgesinin tamamını ve "Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler"i aşağıda kaydırarak okuyabilirsiniz.

KKTC'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı'na ilişkin yeni yasa tasarısına ilişkin ayrıntılara Can Sarvan'ın ilgili yazısından ulaşabilirsiniz: 'KKTC'de yeni yasa tasarısı: Suç gelirlerini aklayanlara artık izin verilmeyecek'

: