Özel Haber

Tekin Arhun’un gayriyasal faizcilik ve hileli işlem yaptığı onandı

►Yüksek Mahkeme Arhun’un istinaf başvurusunu olduğu gibi reddetti. ►Dikkatler Başsavcılık’taki yeni Tekin Arhun soruşturmasında!

Yüksek Mahkeme bugün okuduğu bir kararla, yargıçlar Talat Usar ve Cenkay M. İnan’ın Tekin Arhun ve şirketi aleyhine aldığı önceki hüküm ve emirleri onadı.

Alt Mahkeme, Tekin Arhun ve şirketi Tek-Jen Ltd.’nin (değişen ismiyle Kıbrıs Kapital Finans Ltd.) davalıdan aldığı hatır çeklerinin iptal olunduğunu ihbar etmediğini, 2020’de kaldırılan Faizciler Yasası gereği, yasa yürürlükteyken alınan çeklere karşılık yasa dışı faizcilik ve davalıya karşı hile yaptığını bulgulamıştı. 

Alt Mahkeme 21 Haziran 2021 tarihli kararında, Arhun’un ve Tek-Jen Ltd’nin ‘yasaya aykırı bir borç verme işlemi neticesi elde ettiği dava konusu çeklerin ödenmesini talep edemeyeceği’ne ve “dava konusu çeklerin geçersiz olduğu”na hükmetmişti.

Alt Mahkeme kararını istinaf eden Tekin Arhun ve şirketi, istinaf başvurusunda yasa dışı faizcilik yapmak ve hile dahil tüm kararların hatalı olduğunu iddia etti.

Yargıçlar Peri Hakkı, Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek Mahkeme Heyeti’nden Bertan Özerdağ kararı okudu. Mahkeme sadece Yüksek Mahkeme yetkisinde olan bir usulle, istinafa konu çeşitli iddialardan sadece birisini incelemek suretiyle meseleyi sonuca bağladı ve gayriyasal tefecilik ve hile bulgularını değerlendirmeye gerek görmeksizin istinafı olduğu gibi reddetti.

Kararda, yalnızca çeklerin iptalinin ihbar edilmemesinden ötürü inceleme yapıldığı, diğer hükümlerin incelemeye gerek görülmediği belirtildi ve Arhun ve şirketinin istinaf başvurusunun ‘başarısız’ bulunarak, reddedildiği ifade edildi.

İstinaf Mahkemesi, bir istinaf başvurusunu karara bağlarken Alt Mahkeme’nin aldığı bazı hükümleri iptal edip bazılarını onayabilir ya da olduğu gibi tüm hüküm ve emirleri iptal edebilir veya bütün hüküm ve emirleri onayabilir.

Tekin Arhun ve Tek-Jen (Kıbrıs Kapital Finans Ltd) aleyhine verilen, yasaya aykırı faizcilik ve hile yapma kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmemesi ve istinafın başarısız bulunmasından hareketle, Alt Mahkeme’nin aldığı tüm hüküm ve emirler onandı ve geçerli kabul edildi.

Kararla, hukuk çevrelerinde 2020’den önce aşırı faizle borçlandırılan, faizi yıllar içinde katlanan ve Arhun’un dava açtığı bir dizi mağdurun durumunun ne olacağı tartışılmaya başlandı.

Öte yandan bugün kararı açıklanan davadaki mağdurlar Polis'e bir şikâyette bulunmuş, Polis şikâyetle ilgili soruşturmasını tamamlanmış ve dosyayı yaklaşık bir sene önce Başsavcılığa göndermişti. Yüksek Mahkeme kararıyla dosyanın akıbeti tekrar gündeme geldi.

Mikro-Makro’nun birden fazla kez gündeme getirdiği soruşturmanın Başsavcılık'ta neden beklediği, kamu yararı gözetilerek Tekin Arhun ve şirketine niçin halen ceza davası açılmadığı sorgulanmıştı.

Tekin Arhun ayrıca bir başka davada, resmi belgede sahteleme yaptığı iddiası ve bir dizi diğer suçlamayla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın