Dünya

Singapur yapay zeka ile gayrimenkul sektörünün çevresel sürdürülebilirliğini ölçecek

Singapur Para Otoritesi (MAS) yeşil aklamayla mücadele etmeyi amaçlayan ve yapay zeka ile çalışan NovA programını ilk kullanım senaryosunu yayımladı.

Gayrimenkul sektörünün önemli miktarda sera gazı emisyonuna neden olmasından ötürü Singapur Para Otoritesi (MAS) yeşil aklamayla mücadele etmeyi amaçlayan ve yapay zeka ile çalışan NovA! programının son kullanıcılara yönelik ilk kullanım senaryosunu yayımladı.

2020 Binalar ve İnşaat Küresel Durum Raporu'na göre, bina inşaatı ve operasyonları, küresel enerji tüketiminin % 35’ini ve enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının % 38’le en büyük payını oluşturuyor.

Program yeşil aklamayla mücadele etmeyi amaçlıyor. ‘Greenwashing’ (yeşil aklama) bir kuruluşun ürünlerinin, amaçlarının ve politikalarının çevre dostu olduğuna ikna etmek için yeşil halkla ilişkiler ve yeşil pazarlamayı aldatıcı bir şekilde kullanmasını tanımlıyor.

Singapur Para Otoritesi’nin programı NovA!, bazı Singapur bankalarının yanı sıra küresel bankalar tarafından da destekleniyor. Program gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirlik performansını değerlendirilmesine yardımcı olacak. 

Programdan sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin oluşturulması, üstlenilmesi ve servis edilmesi için Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ESG) risk değerlendirmesi için yararlanılabilecek.    

Program sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerde borç verenlerin ve yatırımcıların, yeşil finansmana ve finanse edilen emisyonların daha iyi ölçülmesine yönelik geçişi katalize etmeye de yardımcı olacak.

Finansal kurumlarım sürdürülebilirlik yolculuklarını desteklemek için NovA!’nın topladığı veriler Greenprint Projesi ile entegre edilecek.

Greenprint Projesi, sürdürülebilir finansmanı desteklemek için yüksek kaliteli, tutarlı ve güvenilir Çevresel, Sosyal, Yönetişim verilerine erişimi artırmayı amaçlayan MAS Yeşil Finans Eylem Planı kapsamındaki bir programdır. 
Kaynak: MAS

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın