Özel Haber

Biri Tekin Arhun diğeri Serhan Çınar: Başsavcılığın iki dosyada ne yapacağı merakla bekleniyor

İlk tahkikat duruşmaları devam eden Tekin Arhun’a açılan evrakta sahteleme ve avukat Serhan Çınar’a okunan Polis’i görevinden menetme ithamına ilişkin iki dosyada Başsavcılığın nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

İlk tahkikat duruşmaları devam eden Tekin Arhun’a açılan evrakta sahteleme ve avukat Serhan Çınar’a okunan Polis’i görevinden menetme ithamına ilişkin iki dosyada Başsavcılığın nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Hakkında tefecilik/faizcilik ve hile yaptığı, hileyle şirket hisselerini ele geçirdiği ve fişte montaj yaptığına dair Mahkeme kararları bulunan Tekin Arhun’a yönelik olarak 7 sene sonra yeni açılan evrakta sahteleme davasının ilk tahkikat duruşmasına bugün devam edilirken, Polis’i görevinden menetme ithamıyla avukat Serhan Çınar’a da Polis’in dava açmaya hazırlanmakta olduğu öğrenildi.

Mikro-Makro’nun güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Polis’in elinde avukat Serhan Çınar’ın Polis’i görevinden menettiğine dair destekleyici kamera kayıtları bulunduğu ileri sürülüyor. Polis’in bu nedenle avukata dava okuduğu ve dava dosyasının hazırlıklarının bitme aşamasına geldiği öne sürülüyor. 

Başsavcılık tarafından Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu’ya açılan evrakta saheteleme davasında Başsavcılığın nasıl ilerleyeceği ve Polis’in dava açmaya hazırlandığı avukat Serhan Çınar davasında Başsavcılığın görüşünün ne olacağı merakla bekleniyor. Öte yandan avukatın da Polis’e dava açacağına yönelik kendi beyanatları bulunuyor.

Başsavcılığın EBİ’den (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağlı kuruluş Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş) bir yetkiliyi henüz tanık olarak Mahkeme huzuruna çıkarmamış olması ve bu konuda herhangi bir hazırlığın şu ana kadar yapılmamış olması ise hukuk camiasında bugün en çok konuşulan konulan arasındaydı.

7601/2021 sayılı sanık 1 Bora Turgut Muslu ve sanık iki Tekin Arhun aleyhine açılan davanın bugün görülen ilk tahkikat duruşmasında Savcılık, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan Polis memuru Umut Kulle’yi tanık olarak çağırdı. 

Tanık Umut Kulle 12 Mart 2014 tarihinde Kaskon şirketi direktörü İsmail Kutsal Sergen’in Lefkoşa Adli Şube’ye gelip bir şikâyette bulunduğunu, İsmail Sergen’in şikâyetinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 4354/2008 numaralı davaları görülürken, 13 Aralık 2013’de Turizm Bakanlığı’nda müdür olarak görev yapan Bora Turgut Muslu’nun 05/06/2006 -07/07/2006 tarihli aylık çalışma raporunu Mahkeme’ye emare olarak sunduğunu ve bu raporun sahte olabileceğinden şüphe duyduğunu söylediğini belirtti.

Polis memuru Kulle ifade üzerine aynı gün soruşturmaya başladıklarını ve önce Bakanlık Müdürü Bora Turgut Muslu’nun ifadesini aldıklarını kaydetti. Kulle, Sanık 1 Muslu’nun Polis’e verdiği ifadede 2013’ün Aralık ayında, sanık 2 Tekin Arhun’un kendisinden incelemek için raporu istediğini ve kendi izniyle raporu Arhun’a verdiğini ve bir gün sonra raporu Tekin Arhun'un geri gönderdiğini söylediğini kaydetti.

Sanık 2 Arhun’un avukatları tarafından yapılan itirazlara rağmen Mahkeme itirazları reddetti ve Umut Kulle tarafından alınan ifade Mahkeme tarafından ‘emare 8’ olarak kaydedildi.

Polis memuru Umut Kulle Mahkeme’ye soruşturmaya, konu raporları hazırlaması için Bakanlar Kurulu kararı ile yetkilendirilen EBİ AŞ’nin direktörü Fahri Kaya’nın da ifadesine başvurarak devam ettiğini söyledi. Soruşturma sırasında EBİ’nin 2 kopya rapor hazırladığını, bunlardan birinin Turizm Bakanlığı’nda diğerinin EBİ’de olduğunu ve EBİ’de bulunan raporda herhangi bir düzeltme veya herhangi bir değişiklik yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Tekin Arhun’un avukatlarından Serhan Çınar, tanık Kulle’nin bir başka tanık Fahri Kaya’dan aldığı bilgiyi ilettiğini, EBİ yetkilisi Fahri Kaya’nın konu hakkında ifadesi varsa kendilerinin ifadeyi görmek istediklerini söyleyerek, Kulle’nin ifadelerine itiraz etti. Yargıç Hazal Hacımulla itirazı reddederek, tahkikat memurunun kendi yaptığı araştırma sonucunda yaptığı tespitleri ifade etmesine izin verdi.

Polis memuru Umut Kulle EBİ’nin kendisinde bulunan raporda bir değişiklik yapılmadığını tespit ettiğini ve EBİ’de bulunan raporun kopyasını 2 nüsha olarak tutanak karşılığı teslim aldığını belirtti.

Savcılık ‘KKTC Bafra Turistik Yatırım Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon Kullanma Hakları İnşaatı Aylık Çalışma Raporu 05-06-2006 – 07-07-2006’ başlıklı raporun Mahkeme’ye emare olarak sunulmasını talep etti. Sanık 1 avukatı Süleyman Dolmacı raporun tanıtma olarak ibraz edilmesi gerektiğini, emare olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek itiraz etti. Sanık 2 avukatı Kıvanç Rıza da EBİ Raporu’nun emare olarak sunulma talebine itiraz etti. Savcılık EBİ Raporu’nun resmi bir belge olduğunu, EBİ A.Ş’nin Bakanlar Kurulu kararı ile tayin edilmiş, denetim yapmaya yetkilendirilmiş bir kurumun resmi belgesi olduğunu vurguladı. 

EBİ AŞ’den temin edilen rapor tanık polis tarafından sunulduğu için emare olarak kabul edilmedi

Yargıç Hazal Hacımulla sanıkların avukatlarının ve Savcılığın itirazlarını değerlendirerek, ilgili belgenin düzenleyecisinin tanık olmadığını belirterek raporun ‘Tanıtma B’ olarak kaydedildiğini, Tanıtma B’ye ilişkin olarak tanık Kulle’nin şahadet verebileceğini ancak EBİ AŞ’den temin edilen raporun emare olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti ve itirazı kabul etti.

Polis memuru Umut Kulle, 4354/2008 numaralı davada 'emare' olarak sunulan raporun 2. nüshasının Mukayyitlikten tutanak karşılığı teslim aldığını kaydetti. 

‘EBİ özel bir şirkettir. Raporu resmi evrak değildir, emare olarak kabul edilemez. Rapor, düzenleyeci EBİ tarafından sunulursa o aşamada değerlendirilir’

Savcılık ‘Tanıtma A’ olarak geçen 2. nüshayı Mahkeme’ye emare olarak sunulmasını talep etti. Sanıkların avukatları itiraz ederek belgenin resmi bir evrak olmadığını, EBİ'nin özel bir şirket olduğu iddiasıyla, EBİ tarafından hazırlandığı için resmi bir evrak olmadığını savunarak belgenin emare olarak sunulmasına itiraz etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, sunulmak istenen belgenin EBİ AŞ tarafından düzenlendiğini, özel bir şirket tarafından düzenlenen belgenin tüm kamuya açık bir belge olmadığını ve bu nedenle emare olarak kabul edilemeyeceğini belirtti ve itirazı kabul etti. Yargıç Hacımulla düzenleyici tarafından bu belgeler emare olarak sunulmak istenirse o aşamada belgenin değerlendirileceğini kaydetti.

Şahadetine devam eden Polis memuru Umut Kulle dönemin Turizm Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun da EBİ şirketinin ihalelerin uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eden bir firma olduğunu teyit ettiğini belirtti. Kulle, Turizm Bakanlığı sekreteri Koncagül Özsoy’a da yaptığı soruşturmada sanık 2 Tekin Arhun’un 05.12.2013 tarihinde, saat 11:00’de sanık 1 Muslu ile görüşmek için randevu aldığını ve randevu tarihinde sanık 1 ile görüştüğünü tespit ettiğini ve sekreter Özsoy’un ifadesini aldığını söyledi. Sekreterin eski notlarının bulunduğu takvim benzeri çalışma kağıdının fotokopisini aldığını, Özsoy’un sanık 1‘in sanık 2’ye bahse konu raporu verdiğini tespit ettiğini de sözlerine ekledi.

14.03.2014 tarihinde iki rapor üzerinde yaptığı incelemede önceki Hukuk Mahkemesi’ne emare olarak sunulan nüshanın 3. ve 4. sayfalarında farklılıklar tespit ettiğini söyleyen Umut Kulle, sanık 1 Muslu’yu ve sanık 2 Arhun’un Adli Şube’ye davet ettiğini, 2 sanığa da ayrı ayrı evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme, yalancı şahitlik yapmak suçları ile ilgili yasal ihtarda bulunduğunu kaydetti ve iki sanığa da ayrı ayrı yazılı dava tebliğinde bulunduğunu aktardı. 

‘Hiçbirini kabul etmiyorum’

Sanık 1’in ihtamları ‘kabul etmiyorum’ diyerek yazdığı ve imzaladığı dava tebliği ‘emare 9’ olarak Mahkeme tarafından kaydedildi. Sanık 2 Tekin Arhun’un ‘Hiçbirini kabul etmiyorum’ yazarak imzaladığı yazılı dava tebliği de ‘emare 10’ olarak işaretlenip kaydedildi.

2 sanığın da 17 Mart 2014’de yapılan teminat duruşmasında 113-2014 sayılı teminata bağlandığını söyleyen Kulle, 13.12.2013’de görülen 4354-2008 numaralı davada tutulan zabıtları temin ettiğini ve sanık 1 Muslu’nun kullanımındaki nüshanın Hukuk Mahkemesi’ne sunulduğunu belirtti. 

24 Mart 2014 tarihinde Turizm Bakanlığı’nn kullanımındaki raporu Polis Genel Müdürlüğü Sahtecilik Şubesi’ne ve Parmak İzi İnceleme Şubesi’nin incelemesi için EBİ’nin orijnal nüshasıyla birlikte teslim ettiğini kaydeden Kulle, bu safhadan sonra soruşturmayı Polis Çavuşu Ömer Taşbel’e devrettiğini kaydetti.

Savcının Polis memuru Kulle’den iki rapor arasındaki farkları tek tek izah etmesini talep etmesi üzerine Umut Kulle Tanıtma A ve Tanıtma B olarak geçen iki rapor arasındaki farkları şöyle sıraladı:

EBİ Raporu’nun 3. sayfasında yer alan '2.000 Metreküplük Su Deposu Çalışmaları' başlığı altında yer alan kısımda 'depo kısmı üst döşeme betonu dökülecek’ yazarken Tanıtma B'den bu cümle çıkartılmıştır;

'2.000 Metreküplük Su Deposu Çalışmaları' başlığı altında yer almayan, 'betonarme işi tamamlandı' cümlesi Tanıtma B’ye eklenmiştir;

'Çökertme Havuzları Dağıtma Yapısı Çalışmaları' başlığı altındaki kısma Tanıtma B'de 'betonarme işi tamamlandı' cümlesi eklenmiştir;

'Izgara ve Kum Tutucu Havuzu Çalışmaları' başlığı altında 'betonarme işleri tamamlandı' cümlesi eklenmiştir;

'Atık Su Toplama ve Terfi Hatları Çalışmaları' başlıklı bölümde 'sanat yapıları demir, kalıp ve beton çalışmaları devam ediyor' cümlesinin yerine Tanıtma B’de ‘sanat yapıları tamamlandı’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Kulle bu tespitleri kendisinin gördüğünü, ardından incelenmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiğini, soruşturmanın sonuçlarının ise yeni tahkikat memuru tarafından görüldüğünü, 25.04.2014’de soruşturmaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri yeni tahkikat memuruna teslim ettiğini kaydetti.

Sanık 2 Tekin Arhun’un avukatlarından Kıvanç Rıza’nın sorusu üzerine Umut Kulle, İsmail Kutsal Sergen, Bora Turgut Muslu, Fahri Kaya, Şahap Aşıkoğlu, Konca Gül Özsoy ve Mete Menteş Baykaroğlu’ndan yazılı ifade aldığını beyan etti.

Avukat Kıvanç Rıza, Kemal Mut, Tayfun Öztekin, Yılmaz Cefa, Salih Şahbaz ve Derviş Kırmaz’dan ifade alınıp alınmadığını sordu. Polis memuru adı geçenlerden ifade almadığını belirtti.

‘Adli Şube Amirimiz dosyayı Polis Çavuşu’na devretmemi uygun buldu’

Kıvanç Rıza Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen raporlara, EBİ çalışanlarının, Mahkeme çalışanlarının, avukatların ve polislerin ellerinin değmiş olabileceğini ileri sürdü. Avukat Rıza’nın neden dosyası başka bir memura devrettiğini sorması üzerine Umut Kulle ‘Polis memuru olarak bizlerin elinde daha fazla mesele vardı. Adli Şube Amirimiz dosyayı Polis Çavuşu’na devretmemi uygun buldu. Bize yapılan açıklama o oldu. Polis Çavuşu Ömer Taşbel’e devrettim’ dedi.

Savcı bazı konuların tezekkür edilmesi gerektiğini söyleyerek, duruşmanın başka bir güne bırakılmasını talep etti. Mahkeme’nin Seçim Kurulu ile ilgili eğitimlere katılımının gerektiğini belirten Yargıç Hacımulla, duruşmaya 26 Ocak 2022'de saat 10:15’de devam edilmesine ve birden fazla tanığın hazır olmasına emir verdi.

Duruşmanın 26 Ocak ve 27 Ocak’ta üst üste iki gün devam etmesi bekleniyor.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın