Özel Haber

Bayram tatili öncesi alınan KKTC Bakanlar Kurulu Kararları enterasan...

Bayram öncesi alınan Bakanlar Kurulu kararlar arasında neler yok ki...

Bayram öncesi alınan Bakanlar Kurulu kararlar arasında neler yok ki... 

29 Temmuz 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarından seçmeler:

"► KARAR SAYISI: E.T(K-I) 924-2020 
AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞTİ.'NİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI 
(Önerge No:939/2020) (M.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Aksa Enerji Üretim A.Ş ile Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü arasında, Kalecik'te Pafta/Harita:15/22 parsel, 144/1 ve 242'de bulunan 9-0-200 ay2'lik arazilere Elektrik Üretim Santrali kurulmuş olduğundan tesisin işletilmesi, geçmiş ve yıllara ait ödenmemiş kira borçlarının tahsis edilebilmesi amacıyla, önergeye ekli sunulan kısa süreli kira sözleşmesinin kira süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasını, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca onayladı. 
14.7.2020

► KARAR SAYISI: E.T(K-I) 966-2020 
DR. KANDEMİR ÖZDEMİR'İN KKTC BODRUM FAHRİ KONSOLOSU OLARAK ATANMASI 
(Önerge No:982/2020) (Bb.Yrd.D.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dr. Kandemir Özdemir'in, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 24'üncü maddesi uyarınca, KKTC Bodrum Fahri Konsolosu olarak atanmasına karar verdi. 
27.7.2020

► KARAR SAYISI: E.T(K-I) 968-2020 FEHİM KELEBEK'İN ATEŞLİ SİLAH MEN DURUMUNUN BİR ADET AV TÜFEĞİ İÇİN KALDIRILMASI 
(Önerge No: 985/2020) (İ.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca, ateşli silahtan men edilen (Kimlik Kartı Numarası: 122858) Fehim Kelebek'in, ateşli silah men durumunun bir adet av tüfeği için kaldırılmasına karar verdi. 
27.7.2020

► KARAR SAYISI: E.T(K-I) 911-2020 
ATY ADALI TURİZM YATIRIM ŞTİ. LTD. HİSSE DEVRİ 
(Önerge No:913/2020) (M.B.) 

Bakanlar Kurulu, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası'nın 26 ncı maddesine uygun olarak, Şans Oyunu Salonu Ön İzin sahibi Aty Adalı Turizm Yatırım Şti. Ltd. hissedarı Serdal Adalı nın mevcut hisselerinden 10 adetinin Serhan Kerim Adalı'ya devredilmesine ve şirketin eski ve yeni hisse dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verdi. 
Mevcut Hissedarlar ve Hisse Dağılımı Adet: 
1. Hünkar Adalı 125 
2. Serdal Adalı 125 
Toplam Hisse Adeti: 250 

Oluşacak Hissedarlar ve Hisse Dağılımı Adet: 
1. Hünkar Adalı 125 
2. Serdal Adalı 115 
3. Serhan Kerim Adalı 10 
Toplam Hisse Adeti: 250
14.7.2020

 KARAR SAYISI: E.T(K-1)
984-2020 ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD.'NİN HİSSE DEVRİ 
(Önerge No:1004/2020) (M.B.) 

Bakanlar Kurulu, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası'nın 26 ncı maddesine uygun olarak, Şans Oyunu Salonu Ruhsat sahibi Çetin Kürşat Development Ltd. hissedarı Cahit Falyalı, sahip olduğu hisselerinin tümü olan 1,325,000 adet hissesini, 2380142022 numaralı KKTC kimlik kartı hamili oğlu Halil Falyalı'ya, Nazlı Falyalı ise mevcut hisselerinden 1,060,000 adetini Halil Falyalı'ya, 265,000 adetini ise 5530180494 numaralı KKTC kimlik kartı hamili Hüsnü Falyalı'ya devretmelerini ve şirketin eski ve yeni hisse dağılımının aşağıdaki şekilde olmasını onayladı. 
Mevcut Hissedarlar ve Hisse Dağılımı: 
1. Cahit Falyalı 1,325,000 adet 
2. Nazlı Falyalı 1,325,000 adet 

Oluşacak Yeni Hissedarlar ve Hisse Dağılımı: 
1. Halil Falyalı 2,385,000 adet 
2. Hüsnü Falyalı 265,000 adet

27.7.2020"

Bkz. http://basimevi.gov.ct.tr/Portals/105/2020/145.pdf?ver=2020-07-29-162346-463

30 Temmuz 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarından seçmeler:

"► KARAR SAYISI: E.T(K-I) 1015-2020 
MEHMET NECATİ YAĞCl'NIN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 
(Önerge No:4 73/2020) (İ. B
.) 
Bakanlar Kurulu, 15.1 .1966 Mardin doğumlu Mehmet Necati Yağcı'nın, İskele/Bafra mevkiinde 5 yıldızlı Concorde Otel adında turistik tesis yapmış olduğu , 2,000,000.-Euro'nun üzerinde yatırımı olduğu, ülke turizmine, ekonomisine ve istihdamına katkı sağladığı, iyi ahlak sahibi olduğu ve genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Mehmet Necati Yağcı'nın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. 
27.7.2020"

Bkz. http://basimevi.gov.ct.tr/Portals/105/2020/146.pdf?ver=2020-07-30-120202-677

: