Özel Haber

Tekin Arhun’un şirketi Capiton Construction’a yasak konuldu

Tekin Arhun’un sahibi olduğu Capiton Construction’ın kamu ihalelerine girmesi yasaklandı. 

Resmi Gazete’nin 6 Ağustos 2021 tarihli dünkü nüshasında yayınlanan karara göre, Tekin Arhun’un sahibi olduğu inşaat şirketi Capiton Construction’ın kamu ihalelerine girmesi yasaklandı. 

KKTC Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonluğu Başkanlığı’nın aldığı kararın açıklamasında, 20/2016 sayılı kamu ihale Yasası’nın 13(2) maddesine göre, yasaklama gerektiren davranışları tespit edilen ve cezası sabitleşen bir firma olarak Capiton Construction Ltd’nin kamu ihalelerine 1 sene boyunca girmesinin yasaklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, inşaat şirketinin kamu ihalelerine girmesinin yasaklanmasının, ‘Şahinler Kırsal Kesim Arsaları İçme ve Kullanım Suyu Şebeke Projesi’ ihalesinde yaptığı usulsüzlükten kaynaklandığı duyuruldu.

Mikro-Makro’nun farklı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Şahinler Kırsal Kesim Arsaları İçme ve Kullanım Suyu Şebeke Projesi’nin ihalesini alan Capiton Construction ihaleyi kazandıktan sonra teminat verdiği halde sözleşmeyi imzalamadı. Yaklaşık 10 milyon TL’lik başka bir ihaleye katılmanın daha kârlı olacağını düşünen Capiton Construction yönetimi diğer ihaleye katılmak için, kazandığı yaklaşık 1,1 milyonluk ihalenin temel gereklerini yerine getirmedi ve sadece verdiği teminatın yanacağını zannetti. Ancak öyle olmadı. Kazandığı ihalenin gereklerini yerine getirmeyen ve defaatle yapılan aramalara karşın kasıtlı olarak sözleşmeyi imzalamadığına kanaat getirilen şirketin, Kamu İhale Komisyonu tarafından Savcılığa danışılarak ihalelere girmesinin yasaklanmasına karar verildi.

İhalelerdeki puanlama sistemine göre, bir ihalenin kazanılmasında 60 puan ihalede sunulan fiyattan alınırken, 30 puan iş bitirme belgesi ve firmanın kazandığı başka bir ihale olup olmadığına göre veriliyor. Kalan 10 puan ise şirketin mali durumuna ve bilançolarındaki kârlılığına göre hak ediliyor.

İddialara göre, Tekin Arhun’un direktörü olduğu Capiton Construction tahminen 10 milyon TL’lik ikinci bir ihaleye kazanmak için 1,1 milyonluk ihaleyi kazandığı halde gereklerini yerine getirmeyerek, sanki kazandığı başka bir ihale yokmuş gibi gösterecek ve çok daha kârlı olan ikinci ihaleyi kazanmak için 30 puanı garantileyecekti. 

Kamu İhale Yasası’nın 13. maddesi’nin 2. fıkrasının (G) bendine göre, ‘Taahhüdünü yerine getirirken yürürlükteki mevzuat kurallarına veya ihale şartnamelerine uymamak’ ihaleden yasaklanma kararının alınmasına neden oluyor. 

Bir şirketin elinde daha önceden kazandığı ve yapmaya devam ettiği ihale varsa, elinde iş olmayan ve yeterliliğe sahip bir başka şirkete ihale veriliyor.

Tekin Arhun ve inşaat şirketi aşırı hırsla, daha fazlasını kazanmak için mi hem İhale Komisyonu’nu ve İçişleri Bakanlığı’nı yanılttı hem de bir başka firmanın ihaleyi kazanma şansını ortadan kaldırdı? Üstelik bu arada altyapı çalışmaları da bitirilemedi.

Kamu İhale Yasası’nın 13. maddesi’nin 2. fıkrasına göre ihalelere katılma yasağı şu usulsüzlükler yapıldığında veriliyor:

‘Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında ihale makamının teklifi veya Merkezi İhale Komisyonunun tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu tarafından, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 1 (bir) yıldan 2 (iki) yıla kadar, bu Yasa kapsamındaki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir: 
(A) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
(B) Katılımcıları tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, katılımcılara anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 
(C) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 
(Ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek, 
(D) Mesleğiyle ilgili bir suçtan nihai olarak kesinleşmiş bir mahkumiyeti olmak, 
(E) Bu Yasanın 55’inci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca ihaleye katılmaktan men edilmiş olduğu halde ihaleye katılmak, 
(F) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, 
(G) Taahhüdünü yerine getirirken yürürlükteki mevzuat kurallarına veya ihale şartnamelerine uymamak, 
(H) İdareye zarar vermek veya bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak ve maddi zarar verdiği halde tazmin etmemek, 
(I) İhale kararları ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı beyan ve açıklamalarda bulunmak, ve (İ) Mücbir sebepler, bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde belirtilen durumlar ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından belirlenecek benzeri haller dışında, ihale dökümanı ve sözleşme kurallarına uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

ve

(İ) Mücbir sebepler, bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde belirtilen durumlar ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından belirlenecek benzeri haller dışında, ihale dökümanı ve sözleşme kurallarına uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. 

: