Özel Haber

Emre Kadri, Batur Sağlamer ve Halil Kahraman hakkındaki iddialarda önemli detaylar var!

Polis, Zanlı 3 Halil Kahraman'ın mal varlıklarına tedbir kararı konulmadan birkaç gün önce Buddle’ın büyük hissedar ve direktör olduğu İlkay&Şengül Kahraman Ltd.'in Capitalbank’daki hesaplarından 751 bin TL, 363 bin TL, 50 bin 865 TL, 25 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 189 bin 865 TL’yi, 390 ABD Doları’nı, 310 Sterlin’i ve 960 Euro’yu nakit olarak çektiğinin ve suç gelirini akladığının tespit edildiğini belirtti.

4-2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’na aykırı hareket ettikleri iddiasıyla dün Mahkeme’ye çıkarılan zanlılar avukat Emre Kadri, avukat Batur Sağlamer ve King Oto Galeri'nin sahibi Halil Kahraman hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Malı Suçlar Şube Amirliği’nden polis memuru Hüseyin Yıldıran Mahkeme’de şahadet verdi.

1 Mart 2022 tarihinde bir banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu

Polis memuru Yıldıran, 24 Mart 2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ve ekinde bulunan evraklardan, Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği Suç Gelirini KKTC içine getirdiği ve KKTC’de bahse konu suçtan elde ettiği geliri akladığı, ayrıca konu şahıs aleyhine 1 Mart 2022 tarihinde bir banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde de bulunulduğunun öğrenildiğini kaydetti. 

KKTC Polisi tarafından Interpol’dan alınan yazıda Mark Douglas Buddle’ın, uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu dağıtımı yoluyla servet kazandığı, ‘Comanchero motosiklet çetesi’nin uluslararası başkanı olduğu, Avustralya’da herhangi bir gelirinin olmadığı ve 2018 yılının başında deniz aşırı yer değiştirmesiyle Comanchero’nun yasa dışı malların ithalatı ve dağıtımını ve Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat şirketleri aracılığıyla kara para aklamayı içeren suç faaliyetleri ile ilgili olduğunun öğrenildiğini belirtti ve ayrıca konu şahıs ve bağlantılı olduğu şahıslar aleyhine 4/2008 sayılı yasa tahtında soruşturma yapılması istendiğini anlattı.

Mark Douglas Buddle’ın Creditwest Bank’da açılan hesabına 82 bin ABD Doları nakit yatırıldı

Polis, bahse konu şahsın 7 Temmuz 2021 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını, Temmuz 2021 tarihinde Zanlı 1 avukat Emre Kadri’nin talimatı ile KKTC’de bulunan yerel bankalardan, Creditwest Bank’da Mark Douglas Buddle adına toplam 82.000 ABD Doları nakit yatırım ile hesaplar açıldığının tespit edildiğini söyledi.

Mark Buddle adına 1.200.000 ABD Doları’na Adalet Trading Ltd’den 3 adet lüks daire satın alındı

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlı 1 Emre Kadri’nin Avustralya 'da Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın Girne’de 1.200.000 ABD Doları’na Adalet Trading Ltd’den 3 adet lüks daire almasını, Mark Douglas Buddle adına 1 milyon 200 bin ABD Doları’nın Creditwest Bank’a yatırılmasını sağladığı, Mark Douglas Buddle'ın Girne’de bir benzin istasyonunun aylık 8.000 Sterlin’e 5 yıllığına kiralaması için yapılan sözleşmenin imzalanması esnasında Mark Douglas Buddle'in avukatı sıfatı ile yer aldığını ve ayrıca Nisan ve Mayıs 2022 tarihinde mal sahibine yapılan toplam 112.074 Sterlin ödemenin yanı sıra 8.000 Sterlin’in Creditwest Bank’a havale edilmesini sağladığını aktardı.

Creditwest Bank’a 3 daire için yatırılan 1 milyon 200 bin ABD Doları hesaplarda bulunamadı

Creditwest Bank’a 3 daire için yatırılan 1.200.000 ABD Doları’nın hesaplarda bulunamadığını kaydeden polis memuru Hüseyin Yıldıran, 26 Ağustos 2022’de Zanlı 1 Emre Kadri’nin hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli havaleler hakkında Kadri’den belge istendiğini ancak Polis’e Zanlı 1 avukat Emre Kadri tarafından belge sunulmadığını kaydetti. Ancak ilgili banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu belirtti.

Zanlı 1 avukat Emre Kadri’nin Mark Buddle’ın Yakındoğu Bank (Near East Bank) hesaplarında kalan paralarını çekme teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi

Polis, yine zanlı 1 Emre Kadri’nin, Mark Douglas Buddle'ın 10.07.2022 tarihinde ihraç edilmesinin akabinde ki ilk iş günü olan 13.07.2022 tarihinde Yakındoğu Bank’da açılmış hesaplarda kalan 40.519 Sterlin, 1.300 Euro ve 35.000 ABD Doları çekilmesi için teşebbüste bulunduğunu ancak banka tarafından hesaplara bloke konduğundan söz konusu paraların çekilmesini sağlayamadığının öğrenildiğini anlattı. 

Söz konusu paraların KKTC’ye yasa dışı olarak girdiği ve/veya başka şahıs hesapları üzerinden aklandığı soruşturuluyor

Polis, söz konusu suçtan elde edilen paraların KKTC'ye yasa dışı olarak girdiği ve/veya başka şahısların hesapları kullanılarak aklandığına inanılmakta olunduğunu, bu yönde de geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini söyledi. 

Zanlı 1 avukat Emre Kadri’nin ofisinde 400.000 Sterlin değerinde imzasız taşınmaz mal satın alma sözleşmesi bulundu

Polis memuru, 12.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği Zanlı 1 Emre Kadri’ye ait ofisin aranmış olduğunu, aramada Mark Douglas Buddle ve konu şahıs ile birlikte hareket eden yine Avustralya vatandaşı bir başka şahıs adına düzenlenmiş 400.000 Sterlin değerinde imzasız taşınmaz mal satın alma sözleşmesi ve konu taşınmaza ait koçan fotokopilerinin tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 1 Emre Kadri’nin 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında suç geliri aklamaktan, suç geliri aklamaya teşebbüsten ve yasa gereği bir avukat olarak yükümlü olduğu halde Mark Douglas Buddle aleyhine Para Kambiyo Dairesi’ne herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmamakla suçlandığını kaydetti.

Zanlı 1 avukat Emre Kadri ifadesinde, Mark Buddle’ın suç geliri elde ettiğine ilişkin bilgi sahip olmadığını ileri sürdü

Duruşmaya Zanlı 1 Emre Kadri’nin avukatları olarak Tahir Seroydaş, Hasan Esendağlı ve Yusuf Tekinay katıldı. Avukat Hasan Esendağlı Polis memuru Hüseyin Yıldıran’dan Polis’in Zanlı 1 Emre Kadri’nin aleyhine açtığı 3 davaya ilişkin ithamlara verdiği cevapları okumasını talep etti. Polis memuru, Zanlı 1 Emre Kadri’nin verdiği ifadede, bir avukat olarak yükümlü olduğu halde suç gelirinin aklandığına ilişkin şüpheli işlem bildirimde bulunmamasına dair, suç gelirleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söylediğini, Buddle’ın 1.200.000 ABD Doları’na satın aldığı dairelerin satış sözleşmesini imzalamış olmakla birlikte bu ödemenin Creditwest Bank’a yatırılıp yatırılmadığı ile ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade ettiğini ve ithamı reddettiğini kaydetti.

Zanlı 1 avukat Emre Kadri Yakındoğu Bank hesaplarındaki parayı çekmediğini, bir avukat arkadaşından sadece hesaplar üzerinde engel olup olmadığını öğrenmesini rica ettiğini söyleyerek, ithamı reddetti

Zanlı 1 avukat Emre Kadri’nin Yakındoğu Bank hesaplarında kalan paraları çekmeye çalışması ve suç gelirinin aklanmasına teşebbüs ettiği yönündeki ithama cevaben, adı geçen şahsın avukatı olması nedeniyle hesaplarda herhangi bir engel olup olmadığı öğrenmesi için bir avukat arkadaşından ricada bulunduğunu ve parayı çekmediğini söyleyerek, ithamı reddettiği belirtildi.

3 daire Adalet Trading LTD’den alınmış

Zanlı 1 Kadri’nin Adalet Trading Ltd’den alınan 3 adet dairenin ödemesinin Creditwest Bank’a yatırılması ve Girne’deki benzin istasyonunun kiralanmasında aylık kira 8.000 Sterlin’in Creditwest Bank’a havale edilmesini sağlayarak suç gelirinin aklanmasına iştirak ettiğine yönelik ithama cevaben, Kadri’nin 1’inci ithama verdiği cevabı aynen tekrar ettiği, Buddle’ın yurtiçine getirdiği meblağlarla ilgili bilgisi olmadığını, açılan hesaba yatan 82 bin ABD Doları tutarındaki parayı tasarruf etmediğini, Buddle’ın banka hesaplarının açılması sırasında hesaba yatırıldığını iddia ettiği aktarıldı.

KKTC Polisi'nin elinde Mark Buddle’ın Avustralya’daki mahkumiyetlerine ilişkin belgeler var

Avukat Hasan Esendağlı’nın Mark Buddle’ın Avustralya’da uyuşturucu satışından mahkumiyeti olduğuna dair Polis’in elinde bir belge olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Polis memuru Yıldıran, bu belgelerin talep edildiğini ve ellerinde Buddle’ın mahkumiyetlerine ilişkin belgeler olduğunu ifade etti. Avukat Esendağlı, zanlı 1 Kadri’nin tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına konulan tedbirin devam ettiğini hatırlattı. Polis memuru soruşturmanın Buddle’ın 10 Temmuz’da ihraç edilmesinden önce başlatıldığını, dün zanlı 1’in itham edildiğini ve bugün de Mahkeme huzuruna çıkarıldığını kaydetti.

Polis, tüm bu olgular yanında avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 1 Emre Kadri’nin 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında avukatlar ve/veya avukatlık büroları yükümlü sayıldığı halde Mark Douglas Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını ifade etti.

Zanlı 2 avukat Batur Sağlamer tarafından Buddle’ın ve kendisinin ortak olduğu şirkete 2 defada 90 bin Sterlinlik nakit yatırım yapıldı

Polis memuru, zanlı 2 Batur Sağlamer’in Avustralya'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın 1.200.000 Amerikan Dolarına satın aldığı 3 daire ile ilgili olarak hazırlanan sözleşmede şahit olduğunu, Sağlamer’in avukatlığını yaptığı Buddle’ın aynı zamanda şahidi olduğunu, yine aleyhine suç gelirinin aklanması soruşturması yürütülen Az-Bay Tourism LTD. isimli şirkette Mark Douglas Buddle'ın sekreter, Zanlı 2 avukat Sağlamer’in direktör olduğunu, şirketin en büyük hissedarının Mark Douglas Buddle olduğunu, ikinci büyük hissedarlarının ise Zanlı 2 olduğunu, ayrıca Zanlı 2’nin konu şirketin hesabına 2 defada yaklaşık 90.000 Sterlin nakit yatırımlar yaptığının tespit edildiğini söyledi. 

Zanlı 2 avukat Batur Sağlamer Buddle’ın Avustralya’dan bekarlık belgesinden muaf tutulması için Mahkeme’ye istida yaptı

Polis, Zanlı 2 avukat Batur Sağlamer’in Mark Buddle’ın KKTC’de evlenmesi için Avustralya makamlarından alınmış bekarlık belgesinin sunulmaması ve bu belgeden muaf tutulması için 24.03.2022 tarihinde İskele Aile Mahkemesi’nde görülen 5/2022 sayılı Genel İstida duruşmasında avukat olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi ve bahse konu evliliğin sahte olabileceğine dair Muhaceret Dairesi’ne ihbar yapıldığını, bu yönde de soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Polis, tüm bu olgular yanında avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 2 Batur Sağlamer’in 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında suç geliri aklamaya teşebbüsten ve yasa gereği bir avukat olarak yükümlü olduğu halde Mark Douglas Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmamakla suçlandığını kaydetti.

Ofisinde kanunsuz bir şey bulunamayan zanlı 2 Batur Sağlamer iddiaları reddetti

Zanlı 2 Batur Sağlamer’in avukatı Salih Can Doratlı’nın soruları üzerine Polis memuru Yıldıran, zanlı 2 Batur Sağlamer’in herhangi bir mevzuat altında herhangi bir suç işlediğini reddettiğini söylediğini belirtti. Polis, 12.09.2022 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği Zanlı 2’ye ait ofisin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Zanlı 3 Halil Kahraman, mal varlıklarına tedbir kararı konulmadan birkaç gün önce Buddle’ın büyük hissedarı ve direktörü olduğu İlkay&Şengül Kahraman Ltd.'in Capitalbank’daki hesaplarından yüklü miktardaki parayı çekti

Polis, zanlı 3 Halil Kahraman’ın, 15.07.2022 tarihinde Lefkoşa'da Avustralya 'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın büyük hissedar ve direktör olduğu İlkay&Şengül Kahraman Ltd.'in Capitalbank’daki hesaplarına Şubat 2022 tarihinden itibaren yüksek miktarda nakit paralar yatırılmasını sağladığı, konu şirket aleyhine suç geliri soruşturması başlatılıp tüm mal varlıklarına tedbir konulmadan birkaç gün önce Zanlı 3 Halil Kahraman’ın konu şirketin Capitalbank’daki hesaplarında bulunan 751 bin TL, 363 bin TL, 50 bin 865 TL, 25 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 189 bin 865 TL’yi, 390 ABD Doları’nı, 310 Sterlin’i ve 960 Euro’yu nakit olarak çektiğinin ve suç gelirini akladığının tespit edildiğini belirtti. 

Polis, Mart 2022 tarihinde Zanlı 3’ün sahibi olduğu Seasons Ltd’in hesaplarından Mark Douglas Buddle’a 150.000 Sterlin havale gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Zanlı 3 Halil Kahraman Buddle’la birlikte hareket eden diğer bir Avustralya vatandaşının hesabında bulunan paraları da çekti

Polis, yine mesele ile ilgili olarak Mark Douglas Buddle ile birlikte hareket eden başka bir Avustralya vatandaşı şahsın hesabında bulunan paraların Zanlı 3 Halil Kahraman tarafından çekildiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Mark Douglas Buddle ile birlikte hareket eden ve konu şahıs ihraç edildikten sonra yurt dışına çıkan Avustralya vatandaşı şahsın, ikamet izni için daireye 11.11.2021 tarihli, Zanlı 3’den 40,000 Sterlin karşılığında satın alınmış taşınmaz mal koçanının sunulduğunun tespit edildiğini anlattı.

Zanlı 3 Kahraman Mark Buddle’ın nikah şahidi

Polis, 25.04.2022 tarihinde KKTC’de, KKTC vatandaşı ile evlenen Mark Buddle’ın nikah şahidinin Zanlı 3 olduğu, 20.06.2022 tarihinde de Zanlı 3' ün, Mark Douglas Buddle ile evlenen şahıs adına olan Mercedes marka bir aracı devrettiğinin tespit edilip araştırmanın devam ettiğini belirtti. 

Halil Kahraman’ın Buddle’la ortak girdiği Akacan Petrol İstasyonu'nun tabela ismi ‘Kahraman 2’ olarak değiştirildi

Polis, Girne’de faaliyet gösteren, Mark Douglas Buddle tarafından 5 yıllığına kiralanan ayrıca 1 yıllık kira ücreti konu şahıs tarafından ödenen Akacan Petrol İstasyonu'nun tabela isminin ‘Kahraman 2’ olduğu ve Zanlı 3 Halil Kahraman tarafından faal olarak çalıştırıldığının öğrenildiğini söyledi.

Benzin istasyonunun eski kiracısının istasyondan çıkması için Mark Buddle Halil Kahraman’ın şirketinden lüks Cadillac marka araç alıp verdi

Polis memuru, 29.08.2022 tarihinde şubeye gelen Zanlı 3’ün vermiş olduğu sözlü beyanında "Seasons Ltd’i kendisinin idare ettiğini, Mark Buddle’in Girne’de benzin istasyonunu kiraladığını ve Buddle’ın istemi üzerine ortak olduklarını, Mark Buddle'ın Girne’deki benzin istasyonunu aylık 8 bin Sterlin’den yıllık 96.000 Sterlin’e kiraladığını, kendisinin de 96.000 Sterlin’in yarısı olan 48.000 Sterlin’i Mark Buddle’ın hesabına gönderdiğini, benzin istasyonunun eski kiracısına benzin istasyonundan çıkması için Mark Buddle’ın Seasons Ltd’den Cadillac model lüks bir araç alıp verdiğini anlattı. Polis, bu araç için Mark Buddle’ın kendisine ödemeyi nakit yaptığını, aracın satış değerinin 125.000 Sterlin olduğunu kaydetti. 

AZ-BAY Tourism LTD’den alınan hisseler için Mark Buddle 1 milyon 100 bin Sterlin ödemiş

Polis memuru Yıldıran, İskele’de bulunan AZ-BAY Tourism LTD adındaki şirketin % 75’lik hissesinin 1.700.000 Sterlin’e satın alındığını, hisselerin % 26’sı için zanlı 3 Halil Kahraman’ın Zanlı 1 Emre Kadri aracılığı ile, Zanlı 2 Batur Sağlamer adına 225.000 Sterlin ödeme yaptığını, Mark Buddle’ın hisse için 1.100.000 Sterlin ödediğini söylediğini belirtti. [Zanlı 3 Halil Kahraman'ın bu durumda avukat Batur Sağlamer'in adında bulunan % 26 hisse için 375 bin Sterlin eksik ödeme yaptığını Mikro-Makro not eder.] Polis memuru Hüseyin Yıldıran ayrıca Mark Douglas Buddle’ın Dubai’den zanlı 3 Halil Kahraman adına 2 adet araç aldığını, bunun üzerine Mark Buddle’a 150.000 Sterlin nakit ve toplam 70.000 Sterlin’lik de 4 adet çek yazıp verdiğini beyan ettiğini aktardı. 

Buddle’a ait biri kurşun geçirmez iki araçtan birini zanlı Kahraman kendi adına devretti, kurşun geçirmez aracı başkasına devretmeye çalışıyordu

Polis, Mark Douglas Buddle’a ait ve garajında bulunan Bentley marka ve Land Curiser marka kurşun geçirmez lüks araçlar Mark Dougles Buddle 10.07.2022 tarihinde ihraç edildikten sonra, Zanlı 3 tarafından Buddle’a ait garajdan alınan Bentley marka aracın, 14.07.2022 tarihinde kendi adına devrini sağladığını, Land Curiser marka kurşun geçirmez aracı da 29.08.2022 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliğinde başka bir şahsın adına devir yapmaya çalıştığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, tüm bu olgular yanında Seasons Ltd ile araç satışı yapan Zanlı 3’ün 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında oto galerilerin yükümlü sayıldığı halde Mark Douglas Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi.

Buddle’a kayıtlı 2 araç da Zanlı 3 Halil Kahraman’ın oto galerisi King Oto’da tespit edildi. Mark Buddle’la hareket eden diğer Avustralya vatandaşının pasaportları ve ikamet belgeleri de Kahraman’ın ofisinde bulundu

Polis memuru, 12.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği Zanlı 3’e ait oto galerinin arandığını, Mark Douglas Buddle’a ait Bentley marka araca ait kayıt belgesi dahil diğer evrakları, Az-Bay Tourism Şirketi’ne ait bir set onay belgesi, Mark Douglas Buddle ve Buddle ile birlikte hareket eden Avustralya vatandaşı diğer şahısa ait pasaportların fotokopisi, Mark Douglas Buddle ve diğer Avustralya vatandaşına ait ikamet belgelerinin bulunduğunu söyledi. Polis, yine Mark Douglas Buddle’a ait Bentley marka ve Land Cruise marka kurşun geçirmez araçların King Auto’da tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Yıldıran, Zanlı 3 Halil Kahraman’ın 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında suç gelirini aklamakla ve yasa gereği bir oto galeri sahibi olarak yükümlü olduğu halde Mark Douglas Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmamakla suçlandığını kaydetti.

Halil Kahraman’a kalp pili takıldığını ve 15 günde bir Ankara’ya hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyen avukatı Fırat Merttürk, Mahkeme’ye zanlının sağlık durumuna ilişkin hiçbir belge sunmadı

Zanlı 3 Halil Kahraman’ın avukatı Fırat Merttürk Halil Kahraman’a kalp pili takıldığını, kalp veriminin % 20 olduğunu, 15 günde bir Ankara’ya gitmek zorunda olduğunu söyledi ve Yargıç’tan zanlı 3 Halil Kahraman’ın sağlık sorunları nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı konulmamasını talep etti. Ancak avukat Merttürk’ün Mahkeme’ye zanlı 3 Halil Kahraman’ın sağlık koşullarını gösteren herhangi bir belge sunmaması dikkat çekti.

Zanlı 2 Batur Sağlamer’in avukatı Doratlı her gün küçük çocuğunu İngiliz üslerindeki okula getirip götürmek zorunda olduğunu aktardı

Zanlı 2 Batur Sağlamer’in avukatı Salih Can Doratlı ise Sağlamer’in bir baba olarak küçük çocuğunu İngiliz üslerindeki okula götürüp getirdiğini söyleyerek, Mahkeme’ye küçüğün okuluna ilişkin sadece ödeme belgesini sundu ve Mahkeme’den zanlı 2 Sağlamer’e yurtdışına çıkış yasağı konmamasını talep etti.

Zanlı 1 Emre Kadri’nin avukatlarından Hasan Esendağlı Kadri’nin eşi ve oğlu ile tüm hayatı boyunca KKTC’de olduğunu belirtti

Zanlı 1 Emre Kadri’nin avukatı Hasan Esendağlı ise Emre Kadri’nin eşi ve oğlu ile tüm hayatı boyunca KKTC’de olduğunu, zanlının özellikle ceza avukatı olduğunu ve avukatlık mesleğinin icrası açısından yurtdışına çıkış yasağının uygun olmayacağını kaydetti ve Mahkeme’den Zanlı 1 Kadri için yurtdışı yasağı konmamasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden kararı yazmak üzere 10 dakika teminat duruşmasına ara verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Ergüden, birçok Yargıtay kararına atıfta bulunarak, Zanlı 1 avukat Emre Kadri’nin kimlik ve pasaportuna el konularak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 100 bin TL nakit teminat ve muteber bir KKTC vatandaşının 250 bin TL kefaleti ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına; Zanlı 2 avukat Batur Sağlamer’in kimlik ve pasaportuna el konularak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL’lik nakit teminat ve muteber bir KKTC vatandaşının 200 bin TL'lik kefalet şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına ve Zanlı 3 Halil Kahraman’ın kimlik ve pasaportuna el konularak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 150 bin TL'lik nakit teminat ve muteber bir KKTC vatandaşının 250 bin TL kefalet şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın