Özel Haber

Polis 9 ve 22 numaralı parmak izlerinin Tekin Arhun'a ait olduğunu belirledi

'Evrakta sahteleme' davasında ODTÜ EBİ'nin raporundaki bazı parmak izlerinin Tekin Arhun'a ait olduğu tespit edildi. Diğer parmak izleri ise Yılmaz Cefa'ya ve kayıtlarda yer alamayan başka bir şahsa ait...

Kamuoyunda 'evrakta sahteleme' davası olarak bilinen Başsavcılığın sanıklar Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu'ya okuduğu, 23 Haziran’da Başsavcılık tarafından dosyalanan 7601/2021 numaralı davanın ilk sorgusunun duruşmaları devam ediyor. 

Bugün yapılan duruşmada sanıkların yanı sıra sanık 1, Bora Turgut Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı ve sanık 2, Tekin Arhun’un avukatları Kıvanç Rıza, Serhan Çınar, Muhabbet Mevsimler Mahkeme’de hazır bulundu. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzurundaki ilk sorgu duruşmasında Başsavcılık, Savcı Behrat Mavioğlu tarafından temsil edildi.

Başsavcılık, tanık 1 olarak Lefkoşa Mukayyitliği’nden arşiv görevlisi Barçın Acar’ı çağırdı. Tanık 1, Acar Kaskon Ltd. ve CT Construction arasında görülen 4354/2008 numaralı davanın kararında 50 emarenin sıralandığını, ilgili davanın İstinaf’a gittiğini ancak davanın İstinaf'ta şu anda askıda olduğu şahadetini verdi.

Başsavcılık makamının ikinci tanığı Lefkoşa Hukuk Mukayyitliği’nden Mehmet Ali Bayrak idi. Bayrak, Savcı’nın talebi üzerine 5 klasörden oluşan dosyayı emare olarak Mahkeme’ye sundu.

Tekin Arhun'un avukatlarından Kıvanç Rıza itiraz etti, Yargıç Hazal Hacımulla itirazı reddetti

Savunma’dan Tekin Arhun’un avukatı Kıvanç Rıza tanık 2 Bayrak’ın klasörlerdeki evrakların içeriğini bilemeyeceği iddiasıyla, 5 klasörün emare olarak değil, 'tanıtma' olarak kaydedilmesi için itirazda bulundu.

Yargıç Hazal Hacımulla Yargıtay’ın birçok kararında evrakların emare olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtildiğini, emarelerin kabulünün içeriklerinin doğru olduğu anlamına gelmediğini, bunun sorgulamalarda belli olacağını kaydederek itirazı reddetti.

5 klasörden oluşan 50 adet emare, 'emare 2' olarak kaydedildi.

Savcı’nın tanık 2’ye sorduğu soru üzerine Mukayyitlik memuru Bayrak, emareler arasında bulunan emare 28’in neleri içerdiğini şöyle açıkladı: 'Emare 28, EBİ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağlı kuruluş Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş) tarafından 05.06.2006 ve 07.07.2006 tarihleri arasındaki aylık çalışma raporunun fotokopisidir. EBİ'nin aylık çalışma raporunun orijinali 13 Mart 2014’de Polis’e teslim edilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2014’deki tutanağı ile emare 28’in orijinali Polis’e verilmiştir.'

Savcılığın 3. tanığı, Polis Çavuşu Emre Daşdan’ın olay yeri ve parmak izi inceleme uzmanı olduğu belirtildi.

Tanık 3 Emre Daşdan şahadetinde siyah eldiven takarak 31 sayfadan oluştuğunu tek tek saydığı, EBİ aylık raporunun KKTC Bafra Turizm Geliştirme Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon Kullanım Hatları İnşaatı’na yönelik 05.06.2006-07.07.2006 tarihleri arasındaki aylık çalışma raporu olduğunu teyit etti ve ilgili raporun sayfalarında parmak izleri bulduğunu kaydetti.

Daşdan, bu izlere ilişkin 072/2014 ve 046/2014 numaralı 2 rapor hazırladığını ifade etti.

Tanık 2, parmak izi uzmanı Daşdan’ın hazırladığı 2 rapor da 'emare 3' olarak kaydedildi.

072/2014 numaralı raporda toplam 102 fotoğraf bulunduğunu belirten tanık 3 Polis Çavuşu Daşdan'ın hazırladığı fotoğraf albümü ve fotoğrafların bulunduğu CD Mahkeme tarafından 'emare 4' olarak kaydedildi.

072/2014 numaralı raporu, 21 Mart 2014’de gelen emareler üzerinden 3 Nisan 2014’de hazırladığını söyleyen Emre Daşdan, 1-68 arasındaki fotoğrafların inceleme öncesi genel görünümler olduğunu, 69-99 arasındaki fotoğrafların ise inceleme sonrasındaki genel görünümler olduğunu, 100-101-102. fotoğraflarda ise tespit edilen parmak izlerinin kareler halinde bir arada görüldüğünü söyledi.

Daşdan hangi sayfaların ön yüzünde ve arka yüzünde parmak izleri bulduğunu, albümdeki fotoğraflarla eşleştirerek Mahkeme’ye bilgi verdi.

Toplam 58 parmak izi bulduğunu belirten Polis Çavuşu Daşdan, her parmak izine ilişkin ayrı rapor hazırladığını kaydetti.

58 parmak izi arasından 3, 8,16, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 41,42 ve 44. parmak izlerinin yeterli derece karakteristik özelliğe haiz olmadığı gerekçesiyle işleme giremeyeceğini tespit ettiğini ifade etti.

Parmak izleri Yılmaz Cefa, Tekin Arhun ve sistemde kayıtlı olmayan bir kişiye ait

Tanık 3 Daşdan, merkez karakollarından alınan canlı parmak izlerinin yüklendiği AFİS sistemindeki parmak izi sorgulamaları ile izleri karşılaştırdığını ve AFİS’te eşleşen izlere göre,

⇒ 1. ve 47. parmak izinin Yılmaz Cefa’nın sağ elinin, orta parmak izine ait olduğunu;
⇒ 5-21-46-48-49-50-51 numaralı parmak izlerinin Yılmaz Cefa’nın sağ el işaret parmağı izi olduğunu;
⇒ 9 numaralı parmak izinin Tekin Arhun’un sol elinin, işaret parmağına ait olduğunu;
⇒ 22 numaralı parmak izinin Tekin Arhun’un sağ elinin, işaret parmağının izi olduğunu;
⇒ 28 numaralı parmak izinin Yılmaz Cefa'nın sol elinin, baş parmağının izi olarak tespit edildiğini bildirdi.

Tanık 3 parmak izi uzmanı Daşdan, 2-4-6-7-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-26-29-33-34-36-37-38-39-40-43-45-52-53-54-55-56-57 ve 58 numaralı izlerin sabıka arşivinde evveliyatlarına rastlanmadığını ifade etti ve tüm parmak izlerinin PGM 072/2014 numaralı dosyada muhafaza edildiğini Mahkeme’nin bilgisine sundu.

Savcının sorusu üzerine Daşdan, evveliyatları bulunamayan izlerin AFİS’te kayıtlı olmadığını, 'Live Scan' denilen canlı parmak izlerinin AFİS sistemine düştüğünü ve bu parmak izleri daha önceden kayıtlı olsaydı sistemin uyarı vereceğini açıkladı.

Sanıkların avukatlarının Mahkeme’ye sunulan emarelerin Mukayyitlik’te incelemelerine olanak tanımak için Yargıç Hazal Hacımulla bir sonraki duruşmanın 23 Kasım, saat 12:00’de devam etmesine emir verdi.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın