Özel Haber

Hukuksuz çevre talanına Mahkeme ‘dur’ dedi

Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) Şehir Planlama Dairesi ve Girne Kaymakamlığı’na Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, davalık inşaat Mahkeme kararı ile durduruldu. Şehir Planlama Dairesi'nin hukuksuz projenin planlama onayını yenilemesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin de açılan davaya rağmen kendi mühürlediği gelişmenin mührünü kaldırması dikkat çekmişti.

Alagadi Özel Çevre Koruma Planı’na ve İmar Yasası’na aykırı olarak Zeev Ofiri ve StoryMaster Tourism Ltd. tarafından Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki arsa üzerine yaptırılan gelişmeye Mahkeme kararıyla ara emri alındı. 

Söz konusu inşaatının planlama onayının yasa dışı olarak yenilendiği ve yasa dışı projeye ruhsat çıkarıldığı iddiasıyla, Şehir Plancıları Odası, Şehir Planlama Dairesi ve Girne Kaymakamlığı aleyhine geçen sene dava açmıştı. 

Dava üzerine gelişme Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından mühürlenmiş, yapı belediye tarafından mühürlendiği için davada ara emri talep edilmemişti. Belediye yönetiminin dava bitene kadar inşaattaki mührü kaldırması beklenmezken, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin mührü kaldırmasına ve plakasız kepçeyle gelişmedeki inşa faaliyetlerine şirket tarafından devam edilmesine Şehir Plancıları Odası tepki göstererek, geçen hafta Mahkeme’ye ara emri başvurusunda bulunmuştu.

YİM/H: 97/2023 numaralı davada, Yargıç Talat Usar, Girne, Alagadi’de Şehir Planlama Dairesi’nin 13/05/2022 tarih ve 22 ALG9 sayılı planlama onayına binaen ve 27/05/2022 tarihli, 025601 sayılı Girne Kaymakamlığı tarafından verilen inşaat ruhsatına ilişkin olarak yapılan tüm işlemlerin durdurulmasına emir verdi.

24 Haziran 2024’de Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası tarafından Mahkeme’ye yapılan başvuru sonucu 1 Temmuz 2024’de alınan ara emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceği, 15 Temmuz 2024’de görülecek duruşmada belirlenecek. 

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, söz konusu inşaatın Yönetim Planı Uygulama Esasları’na aykırılıklarının yanında projenin Ekolojik Etki Değerlendirmesi kararının olumsuz olduğu gerekçesiyle, 23 Ağustos 2023’te Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. 

Odayı avukat Öncel Polili’nin temsil ettiği davada, Çevre Koruma Dairesi’nin inşaat izinlerini iptal ettirmesine karşılık gelişmenin sahile çok yakın olmasına ve planın yol hiyerarşisi kurallarına aykırı olmasına rağmen, Şehircilik Planlama Dairesi’nin planlama onayını hukuksuz olarak yenilediği ileri sürülüyor.

Çevre Koruma Dairesi'nin verdiği karara göre, projenin bir kısmı 8'i endemik 152 bitki türü, aralarında nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağasının yanı sıra fok, yarasa, Kıbrıs Ötleğeni gibi 16 hayvan türünün yaşadığı sıkı koruma bölgesinde; diğer kısmı ise yaşam alanlarının korunduğu tampon zonda bulunuyor. 

Levhası bile olmayan inşaatı yapan 8 hissedarı olan şirket StoryMaster Tourism Ltd.’nin ortaklarının çoğunun Belarus ve İsrail uyruklu olduğu Mikro-Makro tarafından tespit edilmişti.

Mikro-Makro defalarca haber yaptığı bölgedeki inşaatta, geçen ay Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından mührün kaldırıldığını, dere yatağında ve kaplumbağa sahiline çok yakın olarak yükselen yapıda plakasız bir kepçeyle, muhtemelen havuz yapımı için alan açıldığını belgelemişti.

Alagadi ÖÇKB’de 3 inşaatın yanı sıra kırsal gelişme alanı olarak onay alabilecek bir başka yapıda da yasaya aykırı olarak önce Arpalıklı İnşaat tarafından teraslama yapılmış, Girne-Esentepe Belediyesi’nin mühürlediği teraslama alanının, mührün belediye tarafından kaldırılmasından sonra bir inşaata dönüştüğü ortaya çıkmıştı. Bu inşaat halen devam ediyor…

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın