Kıbrıs

Yaşam Ayavefe'nin şirketi Selin Turizm LTD'de yeni hissedar ve sermaye artışı

Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere Selin Turizm LTD.'nin 'Kumar Mesleği İcra İşletmeciliği İzni'nin 1 yıl süre ile yenilenmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Selin Turizm LTD'nin hisse miktarının 1,600,000 adet olmasına ve aynı zamanda hissedar ve hisse miktarlarının aşağıdaki şekilde olmasına karar verdi.
►MEVCUT HiSSEDARLAR VE HiSSE MiKTARLARI
HiSSEDAR                          HiSSE MIKTARI (adet)
Tijen Pirgalı                       31,500
lsmail Birinci                     10,500
Yaşam Ayavefe                  63,000
TOPLAM 105,000
►YENi OLUŞACAK HiSSEDARLAR VE HiSSE MiKTARLARI
HiSSEDAR                         HiSSE MIKTARI (adet)
Tijen Pirgalı                       480,000
lsmail Birinci                     10,500
Yaşam Ayavefe                  304,000
Şanel Dilaver                     805,500
TOPLAM 1,600,000


:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın