Özel Haber

Tekin Arhun hakkında Polis’e yeni dosya gönderildi

Tekin Arhun ve eşi Tüjen Arhun aleyhine karar okundu. Mahkeme dosyanın soruşturulması için Polis'e gönderilmesine emir verdi.

Kamuoyunda ‘tefeci’ olarak bilinen Tekin Arhun’un, 3384/2016 ve 5286/2017 numaralı ve tarihli davalarda, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar’ın verdiği, 39 sayfalık Mahkeme kararı ile ‘faiz karşılığı borç para verdiği veya çek iadesi yaptığı sonucu’na ulaşılarak, ‘finans işi’ değil aksine tescil etmeden ‘tefecilik/faizcilik yaptığı’ belirlenmişti. 

Aynı davada, yargıç, Tekin Arhun ve şirketi Kıbrıs Kapital Finans Ltd’nin (eski adıyla Tek-Jen Ltd’nin) ‘faiz karşılığı borç vermeye yönelik yaptığı tüm anlaşmaların veya çek karşılığı borçlandırma işlemlerinin de geçersiz olduğu’na bulgu yapmıştı.

Tekin Arhun aleyhinde 9 gün önce okunan yeni bir Mahkeme kararı daha verildi. 

Tekin Arhun’a açılan ve Arhun’un açtığı davalarda Arhun’un değişmez hukuk bürosu olarak tanınan, Serhan Çınar’ın hukuk bürosu olarak bilinen Oktay Feridun ve Ortakları’nın Arhun’ları savunduğu davada, Tekin Arhun ve eşi Tüjen Arhun davayı kaybetti.

 

Tekin Arhun ve eşi Tüjen Arhun aleyhine, 2668/2015 ve 2667/2015 numaralı ve tarihli konsolide davalara ilişkin olarak 21 Mayıs 2021’de verilen, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Talat Usar ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay Menteş İnan tarafından yazılan 66 sayfalık Mahkeme kararında Arhun’ların hileyle bir şirketin iki ortağına ait hisseleri üzerlerine geçirdiği belirlendi. 

Mahkeme kararıyla olaya ilişkin dosyada o tarihlerde 14 yaşında olan küçük çocuğun hisselerinin Tekin Arhun ve Tüjen Arhun tarafından devralınmasından ötürü soruşturma açılmasına ve dosyanın Polis’e gönderilmesine emir verildi.

Davada, davacı taraf Cafer Gürcafer’in küçük oğlu Mehmet Gürcafer ve büyük oğlu Mustafa Gürcafer’in C&T Construction Ltd. adlı şirketteki kendilerine ait 250’şer hisseden toplam 500 hissenin Tekin Arhun ve Tüjen Arhun tarafından yasa dışı yollarla devralındığı ve şirkette çoğunluk hisselerine hileyle sahip olduklarına dair karar üretildi.

Mahkeme o tarihlerde 14 yaşında küçük olan Mehmet Gürcafer’in hisselerinin ancak Mahkeme emriyle satılabilecekken Mahkeme emri olmaksızın devredildiğine, Mustafa Gürcafer’e ait hisselerin ise yetkili vekili olmaksızın devredildiğine, C&T Construction Ltd'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlarının tamamının geçersiz ve gayri yasal olduğuna hükmetti. 

 

 

 

 

Mahkeme, hisselerin dağılımının 17.07.2008 tarihinden önceki durumuna getirilmesine ve/veya düzeltilmesine ve Hissedarlar Sicil Defteri ve/veya Üyeler Sicil Defteri’nin düzeltilmesi hakkında Şirketler Mukayyidine bildirimde bulunulmasına direktif verdi.
Dava sırasında, 17.7.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na göre, o tarihlerde çocuk konumunda olan 14 yaşındaki Mehmet Gürcafer’in 250 adet hissesinin Tüjen Arhun’a, o tarihlerde 18 yaşında olan Mustafa Gürcafer’in 250 hissesinin de Tekin Arhun’a devredilmesi kararı verildiği ve bu kararın direktör sıfatıyla Tekin Arhun ve sekreter sıfatıyla Elvan Kolcu tarafından imzalandığı belirlendi. Böylelikle şirketin hisseleri 2500’er hisse ile Tekin ve Tüjen Arhun’un eline geçti.

Mahkeme ayrıca o tarihlerde 14 yaşındaki Mehmet Gürcafer’in hisselerinin Fasıl 277 Küçükler ve Müsrifler Vesayet Yasası’nın özellikle 19. Maddesi tahtında Mahkeme kararı olmaksızın, yasaya aykırı bir şekilde hisselerin devredildiği hükmü ile Davalılar C&T Construction Ltd, Tekin Arhun ve Tüjen Arhun hakkında soruşturma açılmasına ve bu kararın Polis Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesine emir verdi. 

Davacılar Mehmet ve Mustafa Gürcafer, dava sırasında babaları Cafer Gürcafer’e Tekin Arhun ve Tüjen Arhun tarafından kandırılarak birtakım evraklar imzalatıldığını, Arhun çiftinin hile ile ve/veya kandırarak imzalatmış oldukları evraklar ile işlem yaparak ve/veya sözkonusu evraklara ilaveten birtakım evraklar sahteleyerek ve/veya düzenleyerek sözkonusu C&T Construction Ltd’nin kontrolünü ele geçirdiklerini, şirket hesaplarında kanunsuz işler yaptıklarını ve şirkete yapılan ödemeleri zimmetlerine geçirdiklerini ileri sürdü.

Karar sonrası Şirketler Mukayyitliği’nin Tekin Arhun’un ve Tüjen Arhun’un ele geçirdiği 250’şer hisseyi Gürcafer kardeşlere devrettiği öğrenildi. Öte yandan dava sonrasında yeni bir gelişme daha yaşandığı ve Tekin Arhun ve Tüjen Arhun’un şirkete ait ‘birçok malı hukuksuzca sattıkları’, hatta ‘sahte fatura düzenledikleri’ iddia ediliyor. Şirketin asfalt üretim fabrikası, birçok makine ve bir apartman sahibi olarak yaklaşık 10 milyon sterlinlik mal varlığı varken bilançolarda şirket varlıklarının sadece bir kısmının gösterildiği, apartman dairelerinden elde edilen kiraların yansıtılmadığı ve kira gelirlerine Tekin Arhun’un el koyduğu ileri sürülüyor.

Haber yayınlamadan önce telefonla ulaştığımız Cafer Gürcafer iddiaları doğruladı ve yeni bir dava açmaya hazırlandıklarını vurguladı.

Tüjen Arhun’un şirketteki hukuksuz işlerden ne kadar haberli olduğu henüz bilinmiyor. 14 yaşındaki çocuğa ait hisselerin Tekin Arhun tarafından değil, Tüjen Arhun tarafından devralınması ise dikkat çekiyor. 

Mikro-Makro Medya Ltd’nin sahiplerinin ve çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin ve ortaklarının Tekin Arhun’la ve şirketleriyle hiçbir ticari ilişkisi olmayıp, herhangi bir borç alacak ilişkisi içinde değillerdir. 

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın