Dünya

Avrupa Birliği’nde ciddi çevre suçlarını işleyenlere çok yüksek cezalar geliyor

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi arasında anlaşma sağlandı.

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi arasında ceza hukuku yoluyla çevrenin korunmasına ilişkin anlaşma sağlandı. 

Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2021'de önerilen yeni Direktifle, ciddi çevre suçlarının cezasız kalmaması sağlanacak.

Kirliliği ve çevresel bozulmayı caydıracak ve gelecek nesiller için doğanın korunmasına katkıda bulunacak yeni Direktifle, çevresel yükümlülüklerin ihlali tüm AB Üye Devletlerinde ceza gerektiren suçlar olarak ele alınacak.

AB devletlerinde ciddi çevre suçlarına az beş yıl hapis cezası ve yüksek para cezası geliyor

AB genelinde atıkları yasa dışı olarak toplamak, taşımak ve işlemek veya yasa dışı olarak hasat edilen kerestenin veya yasa dışı olarak hasat edilmiş ahşaptan yapılmış kereste ürünlerini piyasaya sürmek gibi suçları işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Üye Devletlerde en az beş yıl hapis cezası ile cezalandırılacak. 

Bu tür suçları işleyen şirketler için azami para cezası, tüzel kişinin dünya çapındaki toplam cirosunun en az %5'i veya en az 40 milyon Euro olacak.

Avrupa Komisyonu dün yaptığı açıklamada, yürürlükteki mevcut Direktife rağmen, AB'de çevre suçları için sınır ötesi soruşturma ve mahkûmiyet sayısının önemli ölçüde artmadığına, buna karşılık çevre suçlarının küresel olarak yıllık %5 ila %7 oranlarında büyüdüğüne dikkat çekti.

Komisyon çevre suçlarının habitatlar, türler, insanların sağlığı ve devletlerin ve işletmelerin gelirleri açısından kalıcı zararlar yarattığını vurguladı.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın