Dünya

AB’den Kıbrıs’ın güneyine 4,4 milyar euro

Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen plana göre, Corona virüs salgını sonrası dönemde ekonomik toparlanma, halk sağlığı altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş için 2026'ya kadar olan 4,4 milyar euro kullanacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen'in Kıbrıs’ın güneyine dün yaptığı ziyarette, Avrupa Birliği’nin (güney) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Avrupa Birliği’nin 4,4 milyar euro kaynak aktaracağını açıkladı.

(Güney) Kıbrıs Cumhuriyeti, Ulusal İyileşme ve Dayanıklılığının Tesisi (RRF) programı kapsamında planladığı reformları ve kamu yatırım projelerini Avrupa Komisyonu'na 17 Mayıs 2021'de sunmuştu. Komisyon ile Kıbrıs makamları arasında geçtiğimiz aylarda plan için yoğun bir diyalog gerçekleştirildi.

RRF, Avrupa Birliği’nin COVID-19 pandemisinden sonra daha güçlü bir şekilde çıkma planı olan NextGenerationEU'nun temel bir paçasıdır. Hibeler ve krediler yoluyla Üye Devletlerin toplamına yeşil ve dijital geçişlere yönelik yatırımları ve reformları desteklemek için 672,5 milyar euro ayrıldı. Toplam bütçenin 312,5 milyar euroluk bölümü hibe şeklinde ve 360 milyar euroluk bölümü ise Üye Devletlere kredi şeklinde kullandırılacak.

2026'ya kadar Kıbrıs'ın güneyi 4,4 milyar euro kullanacak

Güney Kıbrıs Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen plana göre, Corona virüs salgını sonrası dönemde ekonomik toparlanma için 2026'ya kadar olan 4,4 milyar euro kullanacak. Bu meblağ, AB'nin Ulusal İyileşme ve Dayanıklılığının Tesisi programından 1,2 milyar euro, Politika Tutarlılık Fonu'ndan 1,8 milyar euro ve özel yatırım veya özel-kamu ortaklıklarından 1,4 milyar euro ile finanse edilecektir.

“Kıbrıs – Yarın” planı, halk sağlığı ve sivil koruma, yeşil geçiş, ekonomik dayanıklılık ve rekabet gücü, dijital geçiş ve işgücü piyasası, eğitim ve insan sermayesi reformunu içeren beş politika alanı etrafında yapılandırıldı.

Ulusal Plan, Avrupa gereksinimlerine dayalı yeni bir çağda genel ekonomik ve sosyal dönüşümünü hedeflemektedir ve ulusal hedeflere şu başlıklar altında ulaşılması planlanmaktadır:

(a) Halk Sağlığı ve Sivil Koruma,

(b) Yeşil Ekonomiye hızlı geçiş,

(c) Ekonominin esnekliğinin ve rekabet gücünün güçlendirilmesi,

(d) Dijital dönüşüm,

(e) İstihdam ve sosyal koruma ile insan kaynaklarının eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesi.

Plan kapsamında sağlık sektörünün modernize edilmesi, kamu ve özel hastanelerin pandemiden öğrenilen derslere dayalı olarak güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi; binaların enerji verimliliğini artırılması, iklim değişikliğiyle yüzleşilmesi ve AB hedeflerini karşılamak için sürdürülebilir ulaşım ve diğer çevre projelerini teşvik edilmesi; dijital dönüşüm yoluyla araştırmaların artırılması ve dijital altyapının yükseltilmesi; istihdam, eğitim ve insan kaynaklarına odaklanarak beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma fırsatlarının teşvik edilmesi, hassas grupların korunmasına özel önem verilmesi ve Larnaka ve Limasol'da iki teknik okul oluşturarak beceri açığının kapatılması öngörüldü.

Komisyon ayrıca, planın harcamaların en az % 37'sini iklim hedeflerini destekleyen yatırımlara ve reformlara ve % 20'sini dijital geçişe ayırıp ayırmadığını değerlendirecek. 

Kıbrıs'ın güneyi içinden geçtiğimiz temmuz ayında AB'den 130 milyon euro alacak

Avrupa Konseyi planı onaylandı ve Kıbrıs’ın güneyi temmuz ayında paranın ilk bölümünü, 130 milyon euro olarak alacak.

Güney’deki Kıbrıs Üniversitesi kütüphanesinde bir araya gelen (Güney) Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen öğrencilerden ve araştırmacılardan gelen soruları yanıtladı. 

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan son yangın nedeniyle kayıplar için taziyelerini ve yangını söndürmek için çalışanlara saygılarını iletti ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin afetlerle başa çıkma kapasitesinin plan dahilinde güçlendirileceğini de duyurdu.

Kaynaklar: Italian-Cypriot Chamber of CommerceFileleftheros

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın