Dünya

Mersinlik yangınını araştıracak Meclis Özel Komitesi üyeleri belli oldu

Komitede UBP'den 3; CTP'den 2 üye bulunacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayınlanan Cumhuriyet Meclis’i kararına göre, 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen Mersinlik bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına ilişkin 27/1/2022 kararı uyarınca 5 üyeli komite Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Komitede Ulusal Birlik Partisi grubunu temsilen, Özdemir Berova, Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük’ten oluşan 3 milletvekili yer alacak. Komite'de Cumhuriyetçi Türk Partisi grubunu temsilen, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu olarak 2 milletvekili bulunacak.

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 114’üncü maddesine göre Komite'nin görev süresi üç ayla sınırlı olacak.

Araştırma Komitesi'nin yetkileri ise şöyle sıralandı: 

Bakanlıklar ile genel ve katma bütçeli daire, kurum ve kuruluşlardan, yerel yönetimler ile mülki yönetim birimlerinden; Anayasa ve yasa uyarınca oluşturulmuş özel ve özerk kuruluşlardan, kamu tüzel kişilerinden; kamu iktisadi teşebbüslerinden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu ile ilgili dernek, kurum ve kuruluşlardan ve gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istemek ve bunlarda inceleme yapabilecek;

Ayrıca araştırma ile ilgili her türlü belgeyi görmek, bilgiyi almak, araştırma konusu ile ilgili Başbakanı veya Bakanlar Kurulu üyelerini ve tanıklıklarına gereksinme duyduğu diğer kişileri, tanıklık yapmak üzere çağırmak ve onları sorguya çekmek yetkisine sahip olacak;

Araştırma Komitesi ayrıca gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların görüş ve bilgilerine başvurabilecek.
Kaynak: Resmi Gazete

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın